Fagskule og generell studiekompetanse

Fagskuleutdanningar er korte, yrkesretta utdanningar som byggjer på vidaregåande opplæring eller realkompetanse. Du kan oppnå generell studiekompetanse på grunnlag av fagskule.

Nokre fagskuleutdanningar gjev generell studiekompetanse, viss du i tillegg har norsk på vidaregåande skule. Mellom 1998 og 2005 kunne du få generell studiekompetanse ved å gå på teknisk fagskule.

Fagskule og bestått norsk

For at du skal få generell studiekompetanse på grunnlag av ei fagskuleutdanning må desse kriteria vere oppfylt:

1

Fagskuleutdanninga du har må stå på NOKUT si liste over godkjente fagskuletilbod.

2

Du må ha gått på eitt utdanningsprogram som har vart i 2 år på fulltid. Dersom du har gått to ulike program på til saman 2 år, vil dette ikkje bli godkjent, sjølv om det er teke ved same fagskule.

3

Du må ha bestått studiekompetansefaget norsk i vidaregåande opplæring. Norsk har eit omfang på 393 årstimar, og består av hovudmål, sidemål og munnleg. Du kan ta faget som elev i vidaregåande skule eller som privatist.

Dersom dette er ditt grunnlag for generell studiekompetanse vil du ikkje bli poengrekna, men du vil få ei individuell vurdering.

Fagskular med generell studiekompetanse

Mellom 1998 og 2005 kunne ein få generell studiekompetanse ved å fullføre ei utdanning på ein teknisk fagskule. Dersom du har gått teknisk fagskule som gjev generell studiekompetanse, så har du fått eit vitnemål er det står «har oppnådd generell studiekompetanse».

Dersom dette er ditt grunnlag for generell studiekompetanse vil du bli poengrekna på bakgrunn av karakterane på vitnemålet.

Teknisk fagskuleutdanning

Dersom du har gått på teknisk fagskule, kan du vere kvalifisert til å søkje teknologi- eller ingeniørutdanningar sjølv om du ikkje har generell studiekompetanse. Du kan lese meir om dette på alternative vegar til ingeniør og martim utdanning.

Publisert 11. jan. 2013 11:03 - Sist endret 4. des. 2017 14:34