Universitet og høgskole - Kravkoder

Spesielle opptakskrav er angitt med en kravkode. Kravene kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole

Listen under gjelder for opptaket i 2021. Hvert opptaksår kan det være endringer i opptakskrav. 

Se oversikt over eventuelle endringer i opptakskrav

ANIDIG

Dette studiet har krav om opptaksprøve og innsendt arbeid. Du finner mer informasjon på Høgskolen i Innlandet sine nettsider.

ANIM

Du må få godkjent innsendte arbeidsprøver og opptaksprøve med intervju. Du får nærmere beskjed på e-post fra Høgskulen i Volda.

ARBBLN

Du må dokumentere ansettelsesforhold i minimum 25 % stilling gjennom hele studietiden. Du finner mer informasjon på Nord universitet sine nettsider.

ARKA

Dette studiet har opptaksprøver, 1 og 2. Opptaksprøve 1 er en kvalifisering til deltagelse på opptaksprøve 2. Opptaksprøve 1 blir offentliggjort på aho.no 1. april.

ARKI

Dette studiet har opptaksprøver, 1 og 2. Opptaksprøve 1 er en kvalifisering til deltagelse på opptaksprøve 2. Opptaksprøve 1 blir offentliggjort på aho.no 1. april.

ARKL

Dette studiet har opptaksprøver, 1 og 2. Opptaksprøve 1 er en kvalifisering til deltagelse på opptaksprøve 2. Det vil bli en mulighet til å ta opptaksprøve 2 i Tromsø. Opptaksprøve 1 blir offentliggjort på aho.no 1. april.

ARKN

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger

BIOI

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

BYNTNU

Du må dokumentere minst 1 års relevant yrkespraksis. Dette kan være praksis fra utførende håndverker innen byggtekniske fag i forbindelse med oppføring eller rehabilitering av bygninger, ledelse på ulike nivåer av planlegging eller gjennomføring av bygningstekniske prosjekter og/eller offentlig forvaltning innen behandling av byggesaker. Yrkespraksis dokumenterer du med arbeidsattester. Tidsrom og stillingsandel må stå på attesten.

DAHVL

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Høgskulen på Vestlandet sine nettsider.

ENG4

Du må dokumentere gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i engelsk (140 timer). Du dekker kravet hvis du har bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

FLYFAG

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1. Du må også bestå en opptaksprøve. Mer informasjon finner du på uit.no/luftfartsfag.

FOTO

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon om opptaksprøven på www.oslomet.no/studier/sam/fotojournalistikk. Leveringsfristen er 15. mai.

FØHIOA

Du må dokumentere minimum 40 % relevant arbeidstilknytning i barnehage i studietiden. Du finner et eget skjema på www.oslomet.no. Dette skjemaet må du fylle ut og laste opp i søknaden.

GENS

Du må dokumentere generell studiekompetanse uten tilleggskrav.

HING

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger).

IDRHD

Du må dokumentere arbeidstilknytning i studietiden med signert arbeidsavtale med en klubb eller idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

ING4R2

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2.

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.

LÆMA4S

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og samisk som første-/andrespråk (309 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Hvis du har dekket samisk på en annen måte, blir gjennomsnittskarakteren beregnet på grunnlag av karakterene i norsk.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆMA4Ø

Du må dokumentere: 

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og sørsamisk som første-/andrespråk (309 timer) og  

 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og  

 • minst 35 skolepoeng.  

Har du dekket sørsamisk på en annen måte, må du dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer). Hvis du har dekket sørsamisk på en annen måte, blir gjennomsnittskarakteren beregnet på grunnlag av karakterene i norsk.  

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2. 

LÆMUNT

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Poeng for opptaksprøver kan ikke bli lagt til for å dekke kravet til 35 skolepoeng.

LÆMUSS

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Poeng for opptaksprøver kan ikke bli lagt til for å dekke kravet til 35 skolepoeng.

LÆREA2

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

LÆREAL

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

LÆRER

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆRMA4

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆRMUH

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Poeng for opptaksprøver kan ikke bli lagt til for å dekke kravet til 35 skolepoeng.

MARTE

Du må dokumentere:

 • generell studiekompetanse (GENS) eller
 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 2-årig teknisk fagskole eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

MATRS

Du må dokumentere Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

MATTE4

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

MATTEK 

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav 

 • Matematikk R2 eller 
 • Fysikk 1 og 2 eller 
 • Kjemi 1 og 2 eller 
 • Biologi 1 og 2 eller 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller 
 • Geofag 1 og 2 eller 
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har: 

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium  i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller 
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller 
 • bestått 1-årig tilpasningskurs eller
 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99.

MEROD

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

MUHINT

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Nord universitet sine nettsider.

MUHVL

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Høgskulen på Vestlandet sine nettsider.

MUNLAK

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på NLA Høgskolen sine nettsider.

MUNLAL

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på NLA Høgskolen sine nettsider.

MUNTNU

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på NTNU sine nettsider: www.ntnu.no/studier/bmusv/opptaksprover

MUSIT

Du må dokumentere godkjent musikkteknologisk arbeid. Du vil få informasjon om frist og retningslinjer fra NTNU. Mer informasjon finner du på www.ntnu.no/studier/bmust/opptak.

MUSUIB

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Universitetet i Bergen sine nettsider.

MUSUIO

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Universitetet i Oslo sine nettsider.

NATTEK

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav 

 • Matematikk R2 eller  

 • Fysikk 1 og 2 eller 

 • Kjemi 1 og 2 eller 

 • Biologi 1 og 2 eller 

 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller 

 • Geofag 1 og 2 eller  

 • Teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har: 

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium  i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller 

 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller 

 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99. 

NO3MA3

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

NORSK4

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i norsk (393 timer).

ORTO

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2) og R2 og Fysikk 1.

POLITI

Du må sende inn følgebrev, legeerklæring og politiattest senest 20. mars. Følgebrevet er et skjema som blir tilgjengelig i innboksen på samordnaopptak.no ca. 10. mars.

Politiattesten skal være uttømmende og utvidet. For informasjon om hvordan du søker om politiattest, se www.politihogskolen.no/plettfri-vandel.

Legeerklæring finner du her: www.politihogskolen.no/medisinske-krav.

Du skal sende inn følgebrev, legeerklæring og politiattest via Digipost til «Politihøgskolen – opptak» senest 20. mars. Du må skrive ditt søknadsnummer i emnefeltet. Øvrig dokumentasjon kan du laste opp på samordnaopptak.no innen 20. mars. 

Det er en rekke spesielle opptakskrav for opptak til Politihøgskolen. Det er viktig at du setter deg godt inn i alle opptakskravene på: www.politihogskolen.no/opptakskrav.

PREHOS

Du må dokumentere førerkort klasse B og bestå en fysisk opptaksprøve. Du må dokumentere at du har hatt førerkort klasse B fra senest 1. mars i opptaksåret. Du må selv melde deg opp til opptaksprøve innen fristen. Mer informasjon om opptaksprøve og påmelding finner du på nettsiden til det lærestedet du skal ta opptaksprøven ved.

PROD

Dette studiet har opptaksprøve. Opptaksprøven er tilgjengelig på https://www.oslomet.no/studier/tkd/produktdesign fra 1. februar. Her finner du også mer informasjon om frist for innsending. 

REALFA

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

REALKJ

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 eller
 • Biologi 1 eller
 • Kjemi 2

REALR2

Du må dokumentere Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2.

SAMI

Du må dokumentere samisk som første- eller andrespråk i videregående skole eller samisk språk ved forkurs for høyere utdanning eller bestått språktest i samisk.

SIVING

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

SODH

Du må dokumentere minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietiden eller minimum 2 års relevant fulltids forpraksis i løpet av de siste 5 årene. Du finner et eget skjema på nettsidene til VID.

Dette skjemaet må du fylle ut og laste opp i søknaden sammen med relevant dokumentasjon.

SOTEKN

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Nord universitet sine nettsider.

TRAF

Du må dokumentere at du per 1. august har hatt førerkort klasse B sammenhengende de tre siste årene. Dette gjør du ved å laste opp kopi av begge sidene av førerkortet.

TVFINO

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Nord universitet sine nettsider.

TVPRO

Du må dokumentere følgende innen 15. april:

 • Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak og
 • Relevante attester og
 • 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

TVREG

Du må dokumentere følgende innen 15. april:

 • Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak og
 • Relevante attester og
 • En presentasjon av deg selv der du beskriver hvorfor du søker til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Redegjør for hvorfor og hvordan du ønsker å formidle historier gjennom det audiovisuelle mediet. Presentasjonen bør være mellom 3-5000 tegn og enten 
  • For spesialisering i enkameraregi: Legg ved en selvlaget film, eller en del av en selvlaget film. Last opp på Youtube eller Vimeo. Husk lenke i søknad/CV eller 
  • For spesialisering i flerkameraregi: Gjør rede for i presentasjonen hvorfor du interesserer deg for flerkameraproduksjon. Trekk frem en slik produksjon og forklar hvorfor den fascinerer deg. 

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

TVTEK

Du må dokumentere følgende innen 15. april:

 • Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak og
 • Relevante attester og
 • 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

VETE

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

VKHVL

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Høgskulen på Vestlandet sine nettsider. 

VPDHM

Du må ha minimum ett års relevant arbeidserfaring og minimum 20 % arbeidstilknytning i studietiden.

YLBYGA

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg-/anleggsfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLDT

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i håndverk, design og produktutvikling og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLEL

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i elektrofag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLFBI

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLHS

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i helse-/oppvekstfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLIM

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i informasjonsteknologi og medieproduksjon og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLNAT

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i naturbruksfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLREMA

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i restaurant-/matfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLSERV

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i salg, service og reiseliv og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLTEKP

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i teknikk-/produksjonsfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

 

Publisert 16. jan. 2013 11:30 - Sist endret 10. feb. 2021 14:35