Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. 

Universitet og høgskoler

Søknad og frister

Når kan jeg begynne å søke?

Du kan registrere en søknad fra 1. februar fram til søknadsfristen. Det er ikke mulig å søke før 1. februar.

Når er søknadsfristen?

Det er to søknadsfrister, 1. mars og 15. april kl. 23.59. 1. mars er søknadsfrist for deg som skal søke

 • Politihøgskolen
 • luftfartsfag ved UiT Norges arktiske universitet
 • om tidlig opptak
 • om særskilt vurdering 
 • med realkompetanse

Alle andre søkere har søknadsfrist 15. april kl. 23.59.

Se alle frister

Må jeg krysse av for at jeg skal søke med 23/5-regelen?

Nei, du trenger ikke krysse av for dette i søknaden. Hvis du laster opp dokumentasjon som dekker kravene til å bli behandlet på grunnlag av 23/5-regelen, vil saksbehandler se dette.  

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Søknaden din er registrert når du får en kvittering i "Meldinger" i søknaden din. Har du ikke fått kvittering, er ikke søknaden din registrert. Under "Meldinger" i søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Det er alltid nyeste kvittering som gjelder og du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i kvitteringen stemmer.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner studiet jeg vil søke på?

Du bør kontakte lærestedet. Dette kan være et studium du søker direkte til lærestedet og ikke gjennom Samordna opptak.

Er det mulig å søke på studier etter 15. april kl. 23.59?

Nei, du kan ikke søke eller legge inn nye studieønsker etter 15. april kl. 23.59. Du kan søke igjen når det åpnes for å søke ledige studieplasser i juli.

Når er fristen for å endre rekkefølgen på studieønskene mine?

Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. For å omprioritere logger du deg inn på søknaden og endrer rekkefølgen på studieønskene dine. Du vil få en kvittering i "Meldinger" når søknaden er endret.

Mister jeg studieplassen jeg allerede har hvis jeg søker på nytt?

Kun det å søke på andre studier gjennom Samordna opptak vil ikke påvirke den studieplassen du allerede har. Hvis du får et nytt tilbud som du vil takke ja til, bør du avklare studiesituasjonen din med lærestedet.

Jeg har reservert studieplass. Hvordan søker jeg?

Fikk du reservert studieplassen din i fjor, er du garantert å få denne studieplassen i år dersom du søker på samme studium innen søknadsfristen og svarer på tilbudet innen svarfristen. Følg instruksjonene i brevet der du fikk reservert plass. Du kan også søke andre studier selv om du har fått reservert studieplass.

Mer om reservering av studieplass

Opptakskrav

Hvor finner jeg hva opptakskravet til et studium er?

Søk opp studiet du vil søke på i studieoversikten. Klikk på studiet for å finne informasjon om opptakskrav og tidligere års poenggrenser.

Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse?

Du finner en oversikt over hva som gir generell studiekompetanse på nettsidene våre. Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på videregående skole. De kan hjelpe deg med å finne ut hvilke fag du må ta for å få et vitnemål som gir generell studiekompetanse, slik at du er kvalifisert for å søke høyere utdanning.

Hva er 23/5-reglen?

23/5-regelen er en måte å oppnå generell studiekompetanse på. Det er mulig å oppnå generell studiekompetanse hvis du fyller minst 23 år i søknadsåret, dekker de 6 obligatoriske studiekompetansefagene og kan dokumentere minst 5 års heltids praksis. 

Du trenger ikke krysse av noen steder i søknaden at du skal søke på grunnlag av 23/5-regelen. Saksbehandleren din vil se dette ut fra dokumentasjonen din.

Mer om 23/5-regelen

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Realkompetanse er all kompetanse en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Du må fylle minst 25 år i søknadsåret og ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Det er lærestedet du søker til som skal behandle søknaden din.

Mer om realkompetanse

Dokumentasjon

Hva er fristen for å laste opp dokumentasjon?

Har du søknadsfrist 1. mars, må du laste opp dokumentasjon senest 20. mars. Har du søknadsfrist 15. april kl. 23.59, må du laste opp dokumentasjon senest 15. april. Du må laste opp dokumentasjon på utdanning og praksis som avsluttes i vår senest 1. juli.

Hvordan finner jeg ut hva jeg må laste opp?

Når du har registrert søknaden din, får du opp en liste i søknaden din over hva du må dokumentere. Denne finner du ved å velge "Se hva du må dokumentere".

Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjon i søknaden din. Hvis du lurer på om dokumentasjonen du har lastet opp er riktig, finner du eksempler på godkjent dokumentasjon her

Hvordan laster jeg opp dokumentasjon?

Logg deg inn i søknaden og gå til «Elektroniske vitnemål og dokumenter».  Klikk på "Last opp dokument", "Velg fil" og trykk "Ok". Når du har lastet opp, får du en kvittering i "Meldinger". Det er ditt ansvar å sjekke at du har lastet opp filene ved å sjekke at du har fått kvittering for dette. 

Hvordan vet jeg at dokumentasjonen jeg lastet opp er godkjent? 

Listen du får på «Se hva du må dokumentere» i søknaden er basert på utdanningsbakgrunnen du har valgt i søknaden din, studiene du har søkt på og eventuelle andre tilleggssøknader du har lagt inn, som for eksempel søknad om tidlig opptak. Denne listen er ment for å gi informasjon om hva du trenger å dokumentere for å dekke krav til søknaden.

Listen vil ikke oppdatere seg hvis du laster opp dokumentasjon. Dette er fordi dokumentasjonen du laster opp må bli behandlet av en saksbehandler. Du vil få svar på søknaden din i hovedopptaket. Har du spørsmål om dokumentasjon, må du kontakte lærestedet som er din saksbehandler. Kontaktinformasjon finner du i søknaden din under "Søknad" og «Vis kontaktinfo».

Mer om hva som er godkjent dokumentasjon

Får jeg beskjed hvis det mangler noe i søknaden min? 

Hvis du har lastet opp dokumentasjon, og det mangler noe i søknaden din, vil saksbehandler sende deg en e-post. Du bør derfor sjekke e-posten din og sjekke at kontaktinformasjonen din under "Profil" i søknaden er riktig.

Mer om hva du må gjøre mens søknaden blir behandlet

Hvordan skal jeg dokumentere høyere utdanning?

Hvis du har høyere utdanning kan du se i søknaden om du har resultater som saksbehandler kan hente elektronisk. Har du bestått andre emner enn dem du kan se i søknaden, og vil ha dem med i behandlingen av søknaden, må du selv laste opp riktig dokumentasjon på dette i søknaden din. Her kan du se eksempel på godkjent dokumentasjon.

Hvordan skal jeg dokumentere folkehøgskole?

Du må laste opp riktig dokumentasjon i nettsøknaden din. Her kan du se eksempel på godkjent dokumentasjon.

Hvordan skal jeg dokumentere militær- eller siviltjeneste?

Du må laste opp riktig dokumentasjon i nettsøknaden din. Her kan du se eksempel på godkjent dokumentasjon.

Hvordan skal jeg dokumentere praksis?

Du må laste opp riktig dokumentasjon i nettsøknaden din. Her kan du se eksempel på godkjent dokumentasjon

Kan jeg ha flere elektroniske vitnemål i søknaden?

Ja, dersom du har flere elektroniske vitnemål i søknaden, vil saksbehandler alltid bruke det vitnemålet som gir deg best poengsum.

Trenger jeg å laste opp vitnemål når jeg har elektronisk vitnemål?

Hvis du har elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) som du kan se i søknaden din, og dette er det eneste dokumentet som skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, trenger du ikke laste opp det samme vitnemålet. Har du andre dokumenter som skal ligge til grunn for søknaden din, må du laste opp disse.

Kan jeg laste ned vitnemålet mitt fra videregående?

Nei, det kan du ikke. Vitnemålet som du kan se i søknaden din er kun en elektronisk kopi som vi bruker i saksbehandlingen av søknaden din. Vitnemålet er sendt til oss fra den videregående skolen din. Hvis du trenger gyldig dokumentasjon på videregående opplæring, må du ta kontakt med videregående skole. Du kan ikke ta skjermbilde av det elektroniske vitnemålet ditt.

Kan jeg sende dokumenter i posten eller på e-post?

Du må selv laste opp alle dokumenter i søknaden din, unntatt de som inneholder sensitive personopplysninger

Kan jeg ta bilde av dokumentasjonen og laste det opp i søknaden?

Ja, du kan ta bilde av dokumentasjonen din og laste det opp så lenge bildet er av god kvalitet. 

Jeg sendte inn dokumentasjon i posten for noen år siden. Har dere den fortsatt?

Nei, det har vi ikke. Det er kun den dokumentasjonen du kan se i søknaden din under "Elektroniske vitnemål og dokumenter" som er tilgjengelig for de som skal behandle søknaden din. Har du dokumenter som ligger til grunn for behandlingen av søknaden din, og du ikke kan se disse i søknaden din, må du selv laste de opp.  Dokumentasjon du selv har lastet opp blir lagret i ett år. Du kan samtykke i søknaden til at Samordna opptak kan lagre dokumentene dine i tre år dersom du ønsker dette.

Jeg har lastet opp dokumentasjon for å få 2 tilleggspoeng. Hvorfor er det ikke registrert?

I søknaden vises det bare om du har fått tilleggspoeng i tidligere opptak. Hvis du har lastet opp dokumentasjon for å få tilleggspoeng i årets opptak, vil ikke dette oppdatere seg før du får svar på opptaket 20. juli. Da kan du se poengberegningen din i søknaden din.

Jeg har endret navn. Hva skal jeg gjøre?

Har du et annet navn nå enn det som står på vitnemålet og annen dokumentasjon, må du laste opp dokumentasjon på navnendring i søknaden. Dette kan du for eksempel dokumentere med melding om navnendring fra Skatteetaten.

Poengberegning

Hvor mange poeng har jeg?

En endelig poengberegning får du når du får svar på søknaden din. Slik regner du ut poengsummen din

Kan jeg bli poengberegnet på flere måter?

Ja, noen søkere kan det. Er du usikker bør du laste opp alt som skal brukes i poengberegningen av søknaden din. Hvis du kan poengberegnes på ulike måter, og laster opp dokumentasjon på dette, vil saksbehandler alltid bruke den beste poengsummen.

Har jeg førstegangsvitnemål?

Hvis du har gått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, og har et førstegangsvitnemål, skal det stå "førstegangsvitnemål" nederst på vitnemålet ditt. Det er videregående skole som avgjør om du får et førstegangsvitnemål som du kan bruke til å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål

Kan jeg miste førstegangsvitnemålet mitt?

Hvis du først har fått et førstegangsvitnemål av skolen din, kan du ikke "miste" det. Du kan imidlertid bare bruke det til å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål til og med det året du fyller 21 år. 

Er jeg i kvote for førstegangsvitnemål eller ordinær kvote?

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret, og dekker kravene til å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål, vil du automatisk bli poengberegnet i begge kvoter. Du vil da havne i den kvoten du kommer best ut i. I kvote for førstegangsvitnemål vil du ikke få med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag du har tatt etter videregående eller fag som du har forbedret. Dette vil bare brukes i ordinær kvote.

Nye fag og forbedringer

Hvordan dokumentere nye fag og forbedringer?

Nye fag og forbedringer blir ikke automatisk oppdatert på et vitnemål. 

Har du tatt nye fag som ikke er forbedringer av fag du har fra før, og som ikke gir språk- eller realfagspoeng, må du be skolen din om å føre disse fagene på et nytt vitnemål.

Hvis du har forbedret karakterene dine i fag du allerede har, må du også be skolen din om å lage et nytt vitnemål. Du kan også dokumentere disse forbedringene ved å be om et kompetansebevis.

Mer om hvordan du dokumenterer nye fag og forbedringer

Hvorfor er ikke det elektroniske vitnemålet mitt oppdatert?

Hvis du har forbedret karakterene dine, blir ikke disse automatisk oppdatert på et elektronisk vitnemål. Hvis du ønsker å få fag du har forbedret på et elektronisk vitnemål, må du snakke med den videregående skolen din. Skolen må eventuelt utstede et nytt vitnemål til deg, som de igjen sender inn elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Mer om hvordan du dokumenterer nye fag og forbedringer

Tilbud og svarregler

Når får jeg vite om jeg har fått studieplass?

Du får svar i hovedopptaket 20. juli. Svaret finner du i søknaden din.

Når er svarfristen i hovedopptaket?

24. juli er siste frist for å svare. Hvis du ikke svarer, blir dette betraktet som nei.

Får du ikke trykket "Lagre" når du skal registrere svar?

Dette betyr som regel at det mangler noe i svarskjemaet ditt før du kan trykke "Lagre". Sjekk om du har:

 • Svart ja og/eller nei på alle alternativene du har fått opp i svarskjemaet.
 • Ja-svar på to eller flere tilbud om studieplass. Det er kun mulig med ett ja-svar på et tilbud om en studieplass, men du kan takke ja til flere tilbud om venteliste hvis du har fått dette.
 • Huket av for at du kjenner kravene til politiattest hvis dette dukker opp i svarskjemaet ditt. 

Mer om svarregler

Kan jeg takke ja til både tilbud og ventelisteplass?

Ja, men vær klar over at hvis du takker ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Hvis du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket, beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet innen svarfristen.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer innen fristen?

Da mister du tilbudet ditt og eventuelle tilbud om ventelisteplass. Manglende svar blir betraktet som nei.

Kan jeg registrere svaret mitt på forhånd?

Nei, du må svare i søknaden i perioden mellom hovedopptaket 20. juli og svarfristen som er 24. juli.

Kan jeg endre svaret hvis jeg ombestemmer meg?

Så lenge det er innen svarfristen, kan du endre svar så mange ganger du ønsker.

Hvordan reserverer jeg studieplassen min?

Svar ja på tilbudet innen fristen og send søknad om reservert studieplass til lærestedet du har kommet inn på.

Søknaden har blitt feilbehandlet. Hva gjør jeg? 

Kontakt saksbehandleren din. Kontaktinformasjon til saksbehandleren din finner du i søknaden din under "Søknad" og "Kontaktinfo til saksbehandler".

Mer informasjon om rett til å klage.

Jeg mener jeg har fått feil poengsum. Hva gjør jeg?

Kontakt saksbehandleren din. Det er som oftest ett av lærestedene du har søkt som er saksbehandleren din. I noen tilfeller kan dette også være Samordna opptak. Hvem som er saksbehandler, og kontaktinformasjon, finner du i søknaden under "Søknad" og "Kontaktinfo til saksbehandler".

Mer informasjon om rett til å klage.

Har du takket ja, men vil ikke ha plassen?

Vil du si fra deg studieplassen du takket ja til, kan du gjøre dette i søknaden din. Logg inn og gå til "Se søknad". Helt nederst på siden finner du "Si fra deg tilbud etter svarfristen". Trykk på lenken og velg det du vil takke nei til, signer med at du forstår reglene og registrer. 

Hva skjer med søknaden min hvis jeg takker ja til et studietilbud jeg har fått utenom Samordna opptak?

Hvis du har søkt andre studier i tillegg utenom Samordna opptak, vil ikke dette påvirke søknaden din gjennom oss.

Kun det å takke ja til andre studier vil ikke påvirke det tilbudet du har takket ja til gjennom Samordna opptak. Du bør avklare studiesituasjonen din med lærestedet. 

Jeg må søke om politiattest. Hvordan gjør jeg dette?

For å søke politiattest må du legge ved tilbudsbrevet ditt i søknaden til Politiet. Tilbudsbrevet finner du som vedlegg (pdf) helt nederst i meldingen med svar på opptaket i "Meldinger". I tilbudsbrevet finner du også mer informasjon om kravet, hvordan du søker om politiattest og hvordan du skal levere politiattesten. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Hvor finner jeg svarbrevet mitt?

1

Gå til "Meldinger" i søknaden.

2

Finn meldingen med svar på opptaket.

3

Helt nederst i meldingen finner du svarbrevet som pdf-vedlegg. Eksempel på et svarbrev.

Venteliste og ledige studieplasser 

Kan jeg takke ja til både tilbud og ventelisteplass?

Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Om du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.

Når blir ventelisten oppdatert?

Ventelistenummer oppdateres jevnlig, men det er først etter suppleringsopptaket den 29. juli du får vite om du har fått et nytt tilbud. Det er bare søkere som har fått et nytt tilbud eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket som får svar i suppleringsopptaket. Du vil få e-post hvis du får et nytt tilbud.

Hvorfor har jeg ikke fått oppgitt ventelistenummer?

Er det ikke oppgitt hvilket nummer på ventelisten du er, kan dette være et tegn på at det aktuelle studiet enten har veldig mange på venteliste, eller at studiestedet antakeligvis ikke regner med at de kommer til å ta inn søkere fra venteliste. Hvilke sjanser du har til å komme inn fra venteliste kan vi dessverre ikke si noe om. Dette må du eventuelt forhøre deg om direkte med lærestedet.

Jeg har rykket ned på ventelisten. Hvorfor det? 

Ventelisten kan forandre seg, begge veier. Dersom du nå har havnet lengre ned på listen, kan dette grunnes at lærestedet det gjelder har behandlet klagesaker eller lignende som har gjort at søkere har fått innpass på ventelister eller på studiet. 

Mister jeg plassen min hvis jeg søker ledige studieplasser?

Nei, du mister ikke en plass du har takket ja til i hovedopptaket kun ved å søke ledige studieplasser, men hvis du får et nytt tilbud som du takker ja til, mister du plassen.

Når kan jeg søke på ledige studieplasser?

Oversikten over ledige studier du kan søke på legges ut på forsiden 19. juli. Du kan først søke på studier fra 20. juli kl. 09.00. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Jeg har ikke søkt tidligere i år. Kan jeg søke ledige studieplasser?

Ja, du kan søke studier på ledige studieplasser selv om du ikke har søkt tidligere i år. Hvis du ikke har søkt tidligere i år, må du laste opp dokumentasjon som viser at du er kvalifisert for studiet du skal søke på. Hvis du har et elektronisk vitnemål som du kan se i søknaden, og dette er det eneste som skal ligge til grunn for søknaden din, trenger du ikke laste opp noe annet.

Jeg har søkt ledig studieplass. Når får jeg svar?

Lærestedene sender ut svar på søknad om ledige studieplasser så fort de er ferdig med saksbehandlingen. Dette skjer ca. 2 ganger i uka. Du vil få e-post når søknaden er behandlet.

Når er suppleringsopptaket?

Suppleringsopptaket er 29. juli. Merk at det bare er søkere som har fått nytt tilbud eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket som får svar i suppleringsopptaket.

Utenlandsk utdanning 

Kan jeg søke uten norsk fødselsnummer?

Trykk på "Logg inn" og velg "Gå til innlogging uten norsk fødselsnummer" for å logge inn uten norsk fødselsnummer. Det er bare søkere uten norsk fødselsnummer eller d-nr som skal bruke denne måten å logge inn på. 

Må Samordna opptak godkjenne dokumentasjonen min før jeg kan søke? 

Du trenger ikke en veiledning fra Samordna opptak for å søke om opptak, eller for å melde deg opp til fag i videregående opplæring. Veiledning til generell studiekompetanse er et tilbud hvis du ikke finner ut om du har generell studiekompetanse etter å ha undersøkt nettsidene for det landet du har utdanning fra.

Må NOKUT godkjenne dokumentasjonen min før jeg kan søke?

Du trenger ikke en generell godkjenning av din høyere utdanning fra NOKUT for å søke om opptak. Hvis du allerede har fått en slik godkjenning fra NOKUT, bør du laste opp denne i søknaden. Du finner informasjon om hvordan du dokumenterer høyere utdanning fra utlandet på nettsidene for det landet du har utdanning fra

Hvordan poengberegnes søkere med utenlandsk utdanning?

Du finner informasjon om poengberegning under hvert enkelt land på landsidene våre

Hvordan dokumenterer jeg at jeg dekker språkkravene?

Du finner informasjon over hva du må laste opp under hvert enkelt land på landsidene våre

Hva er fristen for å laste opp dokumentasjon for søkere med utdanning fra utlandet?

Du har fått en frist for opplasting i søknaden din basert på hvilken søknadsfrist du har. Søkere som har søkt Politihøgskolen, luftfartsfag ved UIT, som søker med realkompetanse, tidlig opptak eller særskilt vurdering har opplastingsfrist 20. mars for utdanning og praksis som er avsluttet. Andre søkere som har ordinær søknadsfrist 15. april kl. 23.59 har frist for opplasting 15. april. Du kan laste opp dokumentasjon på utdanning/praksis som avsluttes i vår helt fram til 1. juli.

De som ikke kan laste opp til fristen 1. juli er de som søker tidlig opptak, Politihøgskolen og/eller Luftfartsfag på UiT. Disse søkerne må dokumentere alt som skal ligge til grunn for søknaden innen 20. mars. Til Politihøgskolen kan du ettersende dokumentasjon på forbedringer av eksisterende kompetanse frem til 1. juli.

Fagskoler

Søknad og frister

Når kan jeg begynne å søke?

Du kan registrere en søknad fra 1. februar fram til søknadsfristen. Det er ikke mulig å søke før 1. februar.

Når er søknadsfristen?

Det er to søknadsfrister, 1. mars og 15. april kl. 23.59. 1. mars er søknadsfrist for deg som skal søke

 • Norsk fagskole for lokomotivfører (Lokførerskolen)

Alle andre søkere har søknadsfrist 15. april kl. 23.59.

Se alle frister.  

Vil søknad til fagskoler og universiteter og høgskoler påvirke hverandre? 

En søknad til fagskoler og en søknad til universiteter og høgskoler er to uavhengige søknader og vil ikke påvirke hverandre. Hvis du får tilbud om en studieplass på fagskole, kan du takke ja til denne og fortsatt konkurrere om studieplasser på universitet eller høgskole. 

Får du tilbud om studieplass på universitet eller høgskole 20. juli, kan du velge hva du vil takke ja til. Dersom du ønsker å studere både på fagskole og på universitet eller høgskole, må du kontakte lærestedene for å høre om dette lar seg gjennomføre. 

Hvordan vet jeg at søknaden er registrert?

Søknaden din er registrert når du får en kvittering i "Meldinger" i søknaden din. Har du ikke fått kvittering, er ikke søknaden din registrert. Under "Meldinger" i søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Det er alltid nyeste kvittering som gjelder. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i kvitteringen stemmer.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke finner studiet jeg vil søke på?

Du bør kontakte fagskolen. Dette kan være et studium du søker direkte til lærestedet og ikke gjennom Samordna opptak.

Er det mulig å søke på studier etter 15. april kl. 23.59?

Nei, du kan ikke søke eller legge inn nye studieønsker etter 15. april kl. 23.59. Du kan søke igjen når det åpnes for å søke ledige studieplasser for fagskoler i mai.

Når er fristen for å endre rekkefølgen på studieønskene mine?

Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 15. april kl. 23.59. For å omprioritere logger du deg inn på søknaden og endrer rekkefølgen på studieønskene dine. Trykk "Videre" og til slutt "Send inn" for å lagre endringene slik at du får en kvittering. Du vil få en kvittering i "Meldinger" når søknaden er endret.

Mister jeg studieplassen jeg allerede har hvis jeg søker på nytt?

Bare det å søke på andre studier gjennom Samordna opptak vil ikke påvirke den studieplassen du allerede har. Hvis du får et nytt tilbud som du vil takke ja til, bør du avklare studiesituasjonen din med lærestedet.

Jeg har reservert studieplass. Hvordan søker jeg?

Fikk du reservert studieplassen din i fjor, er du garantert å få denne studieplassen i år dersom du søker på samme studium innen søknadsfristen og svarer på tilbudet innen svarfristen. Følg instruksjonene i brevet der du fikk reservert plass. Du kan også søke andre studier selv om du har fått reservert studieplass.

Mer om reservering av studieplass.

Opptakskrav

Hvor finner jeg hva opptakskravet til et studium er?

Søk opp studiet du vil søke på i studieoversikten. Klikk på studiet for å finne informasjon om opptakskrav.

Jeg har gått studiespesialisering. Kan jeg fortsatt søke på fagskoler? 

Det er noen få studier som har generell studiekompetanse som opptakskrav. Du finner oversikt over studier og opptakskrav i studieoversikten.

Kan jeg søke med 23/5-regelen på studier til fagskoler?

23/5-regelen er en måte å oppnå generell studiekompetanse på og det er kun noen få studier som har generell studiekompetanse som opptakskrav. For å få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen må du fylle minst 23 år i opptaksåret, ha fullført og bestått studiekompetansefagene og ha minst 5 års utdanning eller yrkespraksis. 

Du trenger ikke krysse av noen steder i søknaden at du skal søke på grunnlag av 23/5-regelen, din saksbehandler ser dette ut i fra dokumentasjonen din. 

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Realkompetanse er all kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Det er fagskolen du søker til som skal behandle søknaden din. For å bli vurdert med realkompetanse må du fylle minst 23 år i søknadsåret og ha relevant erfaring i fagfeltet su ønsker å studere. Til noen kunstfaglige utdanninger kan du søke med realkompetanse hvis du fyller 19 år eller mer i søknadsåret.

Realkompetanse kan ikke foretas på spesielle opptakskrav som autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning. 

Mer om realkompetanse. 

Dokumentasjon

Hva er fristen for å laste opp dokumentasjon til fagskoler?

Har du søknadsfrist 1. mars, må du laste opp dokumentasjon senest 1. mars. Har du søknadsfrist 15. april kl. 23.59, må du laste opp dokumentasjon senest 15. april. 

Hvordan finner jeg ut hva jeg må laste opp?

Når du har sendt inn søknaden din, får du opp en liste i søknaden din over hva du må dokumentere. Denne finner du ved å velge "Se hva du må dokumentere".

Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjon i søknaden din. Hvis du lurer på om dokumentasjonen du har lastet opp er riktig, finner du eksempler på godkjent dokumentasjon her. 

Hvordan laster jeg opp dokumentasjon?

Logg deg inn i søknaden og gå til «Elektroniske vitnemål og dokumenter».  Klikk på "Last opp dokument", "Velg fil" og trykk "Ok". Når du har lastet opp, får du en kvittering i "Meldinger".

Hvordan vet jeg at dokumentasjonen jeg lastet opp er godkjent? 

Listen du får på «Se hva du dokumenter» i søknaden er basert på utdanningsbakgrunnen du har valgt i søknaden din, studiene du har søkt på og eventuelle andre tilleggssøknader du har lagt inn. Denne listen er ment for å gi informasjon om hva du trenger å dokumentere for å dekke krav til søknaden.

Listen vil ikke oppdatere seg hvis du laster opp dokumentasjon. Dette er fordi dokumentasjonen du laster opp må bli behandlet av en saksbehandler. Du vil få svar på søknaden din i hovedopptaket. Har du spørsmål om dokumentasjon må du kontakte lærestedet som er din saksbehandler. Kontaktinformasjon finner du i søknaden din under "Søknad" og «Vis kontaktinfo».

Mer om hva som er godkjent dokumentasjon.

Jeg skal ta fag-/svennebrevet etter 15. april. Kan jeg fortsatt søke? 

Ja, du kan likevel søke om opptak til fagskoler. Hvis du skal ta fag-/svenneprøve etter søknadsfristen, må du laste opp dokumentasjon på dette. Slik dokumenterer du oppmelding til fag-/svenneprøve.

Må jeg ha fag-/svennebrev for å på fagskoler? 

De fleste fagskolestudier krever fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse. Det finnes likevel noen få studier til fagskoler som krever generell studiekompetanse og som ikke har krav om fag-/svennebrev. Du finner oversikt over studier og opptakskrav i studieoversikten

Får jeg beskjed hvis det mangler noe i søknaden min? 

Hvis du har lastet opp dokumentasjon, og det mangler noe i søknaden din, vil saksbehandler sende deg etterlysning på e-post. Den samme etterlysningen vil også være synlig i meldingsboksen i søknaden din. Du bør derfor sjekke e-posten og søknaden din jevnlig og sjekke at kontaktinformasjonen din under "Profil" i søknaden er riktig.

Mer om hva du må gjøre mens søknaden blir behandlet.

Hvordan skal jeg dokumentere praksis?

Du må laste opp riktig dokumentasjon i nettsøknaden din. Her kan du se eksempel på godkjent dokumentasjon

Kan jeg ha flere elektroniske vitnemål i søknaden?

Ja, dersom du har flere elektroniske vitnemål i søknaden, vil saksbehandler alltid bruke det vitnemålet som gir deg best poengsum.

Trenger jeg å laste opp vitnemål når jeg har elektronisk vitnemål?

Hvis du har elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) som du kan se i søknaden din, og dette er det eneste dokumentet som skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, trenger du ikke laste opp det samme vitnemålet. Har du andre dokumenter som skal ligge til grunn for søknaden din, må du laste opp disse.

Mer informasjon om å laste opp dokumentasjon.

Kan jeg laste ned vitnemålet mitt fra videregående?

Nei, det kan du ikke. Vitnemålet som du kan se i søknaden din er kun en elektronisk kopi som vi bruker i saksbehandlingen av søknaden din. Vitnemålet er sendt til oss fra den videregående skolen din. Hvis du trenger gyldig dokumentasjon på videregående opplæring, må du ta kontakt med videregående skole. Du kan ikke ta skjermbilde av det elektroniske vitnemålet ditt.

Kan jeg sende dokumenter i posten eller på e-post?

Du må selv laste opp alle dokumenter, unntatt de som inneholder sensitive personopplysninger

Kan jeg ta bilde av dokumentasjonen og laste det opp i søknaden?

Ja, du kan ta bilde av dokumentasjonen din og laste det opp så lenge bildet er av god kvalitet og hele dokumentet vises på bildet. 

Jeg sendte inn dokumentasjon i posten for noen år siden. Har dere den fortsatt?

Nei, det har vi ikke. Det er kun den dokumentasjonen du kan se i søknaden din under "Elektroniske vitnemål og dokumenter" som er tilgjengelig for de som skal behandle søknaden din. Har du dokumenter som ligger til grunn for behandlingen av søknaden din, og du ikke kan se disse i søknaden din, må du selv laste de opp. Dokumentasjon du selv har lastet opp blir lagret i ett år. Du kan samtykke i søknaden til at Samordna opptak kan lagre dokumentene dine i tre år dersom du ønsker dette. 

Jeg har endret navn. Hva skal jeg gjøre?

Har du et annet navn nå enn det som står på vitnemålet og annen dokumentasjon, må du laste opp dokumentasjon på navnendring i søknaden. Dette kan du for eksempel dokumentere med melding om navnendring fra Skatteetaten.

Poengberegning

Hvor mange poeng har jeg?

En endelig poengberegning får du når du får svar på søknaden din. Slik regner du ut poengsummen din.

Kan jeg bli poengberegnet på flere måter?

Ja, noen søkere kan det. Er du usikker bør du laste opp alt som skal brukes i poengberegningen av søknaden din. Hvis du kan poengberegnes på ulike måter, og laster opp dokumentasjon på dette, vil saksbehandler alltid bruke den beste poengsummen.

Nye fag og forbedringer

Hvordan dokumenterer jeg forbedringer av karakterer?

Hvis du har forbedret karakterene dine, vil ikke disse automatisk bli oppdatert på et elektronisk vitnemål. Karakterforbedringer av fag du har tatt tidligere, kan du dokumentere ved å laste opp kompetansebeviset. Har du tatt fag som ikke er forbedringer av fag du har fra før, må du dokumentere disse på et nytt vitnemål.

Les hvordan du dokumenterer karakterforbedringer.

Hvorfor er ikke det elektroniske vitnemålet mitt oppdatert?

Hvis du har forbedret karakterene dine, blir ikke disse automatisk oppdatert på et elektronisk vitnemål. Hvis du ønsker å få fag du har forbedret på et elektronisk vitnemål, må du snakke med den videregående skolen din. Skolen må eventuelt utstede et nytt vitnemål til deg, som de igjen sender inn elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Mer om hvordan du dokumenterer karakterforbedringer.

Tilbud og svarregler

Når får jeg vite om jeg har fått studieplass?

Du får svar i hovedopptaket 20. mai. Svaret finner du i søknaden din.

Når er svarfristen?

27. mai er siste frist for å svare på tilbud i hovedopptaket. Hvis du ikke svarer, blir dette betraktet som nei. Hvis du får nye tilbud etter hovedopptaket får du en ny svarfrist på disse tilbudene. Svarfristen finner du i søknaden din. 

Får du ikke trykket "Lagre" når du skal registrere svar?

Dette betyr som regel at det mangler noe i svarskjemaet ditt før du kan trykke "Lagre". Sjekk om du har:

 • svart ja og/eller nei på alle alternativene du har fått opp i svarskjemaet.
 • ja-svar på to eller flere tilbud om studieplass. Det er kun mulig med ett ja-svar på et tilbud om en studieplass, men du kan takke ja til flere tilbud om venteliste hvis du har fått dette.
 • huket av for at du kjenner kravene til politiattest hvis dette dukker opp i svarskjemaet ditt. 

Mer om svarregler.

Kan jeg takke ja til både tilbud og ventelisteplass?

Ja, men vær klar over at hvis du takker ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Hvis du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket, beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet innen svarfristen.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer innen fristen?

Da mister du tilbudet ditt og eventuelle tilbud om ventelisteplass. Manglende svar blir betraktet som nei.

Kan jeg registrere svaret mitt på forhånd?

Nei, du må svare i søknaden i perioden mellom svaret publiseres og svarfristen. Svarfristen finner du i søknaden din.

Kan jeg endre svaret hvis jeg ombestemmer meg?

Så lenge det er innen svarfristen, kan du endre svaret du har fått i hovedopptaket så mange ganger du ønsker. Unntaket er hvis du har søkt ledige studieplasser og takker ja til dette. Da mister du automatisk tidligere tilbud du har svart ja til. 

Hvordan reserverer jeg studieplassen min?

Svar ja på tilbudet innen fristen og send søknad om reservert studieplass til fagskolen du har kommet inn på.

Søknaden har blitt feilbehandlet. Hva gjør jeg? 

Kontakt saksbehandleren din. Kontaktinformasjon til saksbehandleren din finner du i søknaden din under "Søknad" og "Kontaktinfo til saksbehandler".

Mer informasjon om rett til å klage.

Jeg mener jeg har fått feil poengsum. Hva gjør jeg?

Kontakt saksbehandleren din. Hvem som er saksbehandler, og kontaktinformasjon, finner du i søknaden under "Søknad" og "Kontaktinfo til saksbehandler".

Mer informasjon om rett til å klage.

Har du takket ja, men vil ikke ha plassen?

Vil du si fra deg studieplassen du takket ja til, kan du gjøre dette i søknaden din. Logg inn og gå til "Se søknad". Helt nederst på siden finner du "Si fra deg tilbud etter svarfristen". Trykk på lenken og velg det du vil takke nei til, signer med at du forstår reglene og registrer. 

Hva skjer med søknaden min hvis jeg takker ja til et studietilbud jeg har fått utenom Samordna opptak?

Hvis du har søkt andre studier i tillegg utenom Samordna opptak, vil ikke dette påvirke søknaden din gjennom oss.

Kun det å takke ja til andre studier vil ikke påvirke det tilbudet du har takket ja til gjennom Samordna opptak. Du bør avklare studiesituasjonen din med lærestedet. 

Jeg må søke om politiattest. Hvordan gjør jeg dette?

For å søke politiattest må du legge ved tilbudsbrevet ditt i søknaden til Politiet.

Tilbudsbrevet finner du i under meldinger inne i søknaden din. I søkeportalen har du mulighet til å lagre melding som en pdf.

 • Velg "utskriftsvennlig" i dialogboksen for meldinger. Du vil da få opp en ny dialogboks for utskrift. 
 • Velg lagre som pdf som utskriftsvalg
 • Velg Lagre. Innholdet i meldingen vil da bli lagret som en pdf på din maskin. 

Hvor finner jeg svarbrevet mitt?

Tilbudsbrevet finner du i under "Meldinger" i søknaden din. 

Venteliste og ledige studieplasser 

Kan jeg takke ja til både tilbud og ventelisteplass?

Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Om du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket. Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet.

Når blir ventelisten oppdatert?

Ventelistenummer oppdateres jevnlig, men det er først i suppleringsopptaket, du får vite om du har fått et nytt tilbud. Det er bare søkere som har fått et nytt tilbud eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket som får svar i suppleringsopptaket. Du vil få varsel på SMS og e-post hvis du får et nytt tilbud.

Jeg har rykket ned på ventelisten. Hvorfor det? 

Ventelisten kan forandre seg, begge veier. Dersom du nå har havnet lengre ned på listen, kan dette grunnes at fagskolen det gjelder har behandlet klagesaker eller lignende som har gjort at søkere har fått innpass på ventelister eller på studiet. 

Mister jeg plassen min hvis jeg søker ledige studieplasser?

Nei, du mister ikke en plass du har takket ja til i hovedopptaket kun ved å søke ledige studieplasser, men hvis du får et nytt tilbud som du takker ja til, mister du plassen.

Når kan jeg søke på ledige studieplasser?

Oversikten over ledige studier du kan søke på legges ut på forsiden 24. mai. Du kan først søke på studier fra 25. mai kl. 09.00. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder.

Jeg har ikke søkt tidligere i år. Kan jeg søke ledige studieplasser?

Ja, du kan søke studier på ledige studieplasser selv om du ikke har søkt tidligere i år. Hvis du ikke har søkt tidligere i år, må du laste opp dokumentasjon som viser at du er kvalifisert for studiet du skal søke på. 

Jeg har søkt ledig studieplass. Når får jeg svar?

Fagskolene sender ut svar på søknad om ledige studieplasser en gang i uken. Du vil få e-post når søknaden er behandlet.

Jeg søkte på ledige studieplass, men havnet på venteliste. Hvordan er det mulig?

Det kan være mulig fordi flere har rukket å søke på studiet før studiet ble trukket fra ledige studieplasser og derfor havner du på venteliste. 

Når er suppleringsopptaket?

Suppleringsopptakene starter fra og med ca. 28. mai. 

Jeg står på venteliste og lurer på hvor lenge vil jeg stå på venteliste etter studiestart? 

Spørsmål om ventelisteplass må du rette direkte til fagskolene hvor du står på venteliste. Fagskolene vil forhåpentligvis kunne si litt mer om hvor lenge de eventuelt tenker å ta inn søkere fra ventelister og om dine sjanser for å komme inn på studiet. 

Utenlandsk utdanning 

Kan jeg søke uten norsk fødselsnummer?

Trykk på "Logg inn" og velg "Gå til innlogging uten norsk fødselsnummer" for å logge inn uten norsk fødselsnummer. Det er bare søkere uten norsk fødselsnummer eller d-nr som skal bruke denne måten å logge inn på.  

Kan jeg få opptak med fag-/svennebrev og yrkeskompetanse fra utlandet?

Ja, det kan være mulig å kvalifisere til opptak med fag-/svennebrev og yrkeskompetanse fra utlandet. For informasjon om din utdanning er tilstrekkelig for kvalifisering, må du kontakte den fagskolen du skal søke til.  

Hva er fristen for å laste opp dokumentasjon for søkere med utdanning fra utlandet?

Du har fått en frist for opplasting i søknaden din basert på hvilken søknadsfrist du har. Søkere som søker Norsk fagskole for lokomotivførere (Lokførerskolen) har opplastingsfrist 1. mars. Andre søkere som har ordinær søknadsfrist 20. april kl. 14.00 har frist for opplasting 20. april.