Kravkoder

Spesielle opptakskrav er angitt med en kravkode. Kravene kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

Oversikten under gjelder for opptaket i 2019. Hvert opptaksår kan det være endringer i opptakskrav. 

Se oversikt over endringer i opptakskrav

3DARTN

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på NORD Universitet sine nettsider.

ANIDIG

Dette studiet har krav om opptaksprøve og innsendt arbeid. Du finner mer informasjon på Høgskolen i Innlandet sine nettsider.

ANIM

Du må få godkjent innsendte arbeidsprøver og opptaksprøve med intervju. Du får nærmere beskjed på e-post fra Høgskulen i Volda.

ARBBHG

Du må dokumentere minst to års yrkespraksis fra barnehage og minst 50 % stilling i barnehage. Du må laste opp arbeidsattest og et eget skjema der det blir stilt spesifikke krav til hvordan du skal dekke og dokumentere minst 50 % stilling i barnehage. Skjema og mer informasjon finner du på nettsidene til OsloMet

ARKA

Dette studiet har opptaksprøver, 1 og 2. Opptaksprøve 1 er en kvalifisering til deltagelse på opptaksprøve 2. Opptaksprøve 1 blir offentliggjort på www.aho.no 1. april.

ARKI

Dette studiet har opptaksprøver, 1 og 2. Opptaksprøve 1 er en kvalifisering til deltagelse på opptaksprøve 2. Opptaksprøve 1 blir offentliggjort på www.aho.no 1. april.

ARKL

Dette studiet har opptaksprøver, 1 og 2. Opptaksprøve 1 er en kvalifisering til deltagelse på opptaksprøve 2. Det vil bli en mulighet til å ta opptaksprøve 2 i Tromsø. Opptaksprøve 1 blir offentliggjort på www.aho.no 1. april.

ARKN

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger

BIOI

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

BYNTNU

Du må dokumentere minst 1 års relevant yrkespraksis. Dette kan være praksis fra utførende håndverker innen byggtekniske fag i forbindelse med oppføring eller rehabilitering av bygninger, ledelse på ulike nivåer av planlegging eller gjennomføring av bygningstekniske prosjekter og/eller offentlig forvaltning innen behandling av byggesaker. Yrkespraksis dokumenterer du med arbeidsattester. Tidsrom og stillingsandel må stå på attesten.

ENG4

Du må dokumentere gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i engelsk (140 timer). Du dekker kravet hvis du har bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

FLYFAG

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1. Du må også bestå en opptaksprøve. Mer informasjon finner du på uit.no/luftfartsfag.

FOTO

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon om opptaksprøven på www.oslomet.no/studier/sam/fotojournalistikk. Leveringsfristen er 15. mai.

GENS

Du må dokumentere generell studiekompetanse uten tilleggskrav.

HING

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger).

ING4R2

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Du må ha karakteren 4 eller bedre i R2.

Har du 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger), må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2 med karakteren 4 eller bedre.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) eller
 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag (krav om karakteren C eller bedre i matematikk) etter fagplan av 2014.

LÆMA4B

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), minst 35 skolepoeng, kunnskaper og ferdigheter i musikk etter nærmere regler og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), får du tilbud om forkurs for å dekke karakterkravet i matematikk.

LÆMA4L

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og lulesamisk som første-/andrespråk (309 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Har du dekket lulesamisk på en annen måte, må du dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer).

Hvis du har dekket lulesamisk på en annen måte, blir gjennomsnittskarakteren beregnet på grunnlag av karakterene i norsk.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og lulesamisk som første-/andrespråk (309 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), får du tilbud om forkurs for å dekke karakterkravet i matematikk.

LÆMA4S

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og samisk som første-/andrespråk (309 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Hvis du har dekket samisk på en annen måte, blir gjennomsnittskarakteren beregnet på grunnlag av karakterene i norsk.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og samisk som første-/andrespråk (309 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), får du tilbud om forkurs for å dekke karakterkravet i matematikk.

LÆMA4Ø

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og sørsamisk som første-/andrespråk (309 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Har du dekket sørsamisk på en annen måte, må du dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer).

Hvis du har dekket sørsamisk på en annen måte, blir gjennomsnittskarakteren beregnet på grunnlag av karakterene i norsk.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (309 timer) og sørsamisk som første-/andrespråk (309 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), får du tilbud om forkurs for å dekke karakterkravet i matematikk.

LÆMUIT

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆMUNT

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆMUSS

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆREA2

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

LÆREAL

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

LÆRER

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆRMA4

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), får du tilbud om forkurs for å dekke karakterkravet i matematikk.

LÆRMUH

Du må dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • kunnskaper og ferdigheter i musikk.

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

LÆRTON

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og dokumentere tospråklig kompetanse etter nærmere regler fra lærestedet.

MARTE

Du må dokumentere:

 • generell studiekompetanse (GENS) eller
 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 2-årig teknisk fagskole eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

MATRS

Du må dokumentere Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

MATTE4

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

MATTEK 

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav 

 • Matematikk R2 eller 
 • Fysikk 1 og 2 eller 
 • Kjemi 1 og 2 eller 
 • Biologi 1 og 2 eller 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller 
 • Geofag 1 og 2 eller 
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har: 

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium  i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller 
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller 
 • bestått 1-årig tilpasningskurs eller
 • bestått nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag eller
 • bestått 2-årig fagskoleutdanning etter studieordninger før rammeplan fastsatt av departementet i 1998/99.

MEROD

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.

MUHINT

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Nord Universitet sine nettsider.

MUHVL

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Høgskulen på Vestlandet sine nettsider.

MUNLAL

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på NLA Høgskolen sine nettsider.

MUNTNU

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på NTNU sine nettsider: http://www.ntnu.no/studier/bmusv

MUSIT

Du må dokumentere godkjent musikkteknologisk arbeid. Du vil få informasjon om frist og retningslinjer fra NTNU. Mer informasjon finner du på www.ntnu.no/studier/bmust/opptak.

MUSUIB

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Universitetet i Bergen sine nettsider.

MUSUIO

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på Universitetet i Oslo sine nettsider.

NO3MA3

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

NORSK4

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i norsk (393 timer).

ORTO

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2) og R2 og Fysikk 1.

POLITI

Du må sende inn følgebrev, legeerklæring og uttømmende og utvidet politiattest innen 20. mars. For informasjon om hvordan du søker om politiattest, se http://www.phs.no/politiattest.

Følgebrev blir tilgjengelig i «Meldinger» i nettsøknaden ca. 10. mars. Politiattest og legeerklæring med obligatoriske vedlegg må sendes pr. post sammen med følgebrevet. Legeerklæring finner du her: http://www.phs.no/legeerklaering. Øvrig dokumentasjon kan du laste opp i nettsøknaden innen 20. mars.

Det stilles en rekke spesielle opptakskrav for opptak til Politihøgskolen. Det er viktig at du setter deg inn i den fullstendige oversikten over opptakskravene på www.phs.no/opptakskrav.

PREHOS

Du må dokumentere førerkort klasse B og bestå en fysisk opptaksprøve. Du må dokumentere at du har hatt førerkort klasse B fra senest 1. mars 2019. Du må selv melde deg opp til opptaksprøve innen fristen. Mer informasjon om opptaksprøve og påmelding finner du på nettsiden til det lærestedet du skal ta opptaksprøven ved.

PROD

Dette studiet har opptaksprøve. Opptaksprøven er tilgjengelig på https://www.oslomet.no/studier/tkd/produktdesign fra 1. februar. Her finner du også mer informasjon om frist for innsending. 

REALFA

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

REALKJ

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller matematikk S1 + S2) og Kjemi 1 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 eller
 • Biologi 1 eller
 • Kjemi 2

REALR2

Du må dokumentere Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2.

SAMI

Du må dokumentere samisk som første- eller andrespråk i videregående skole eller samisk språk ved forkurs for høyere utdanning eller bestått språktest i samisk.

SIVING

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Har du nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, må du dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har

 • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning
 • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

SODH

Du må dokumentere minimum 50 % relevant arbeidstilknytning i studietiden eller minimum 2 års relevant fulltids forpraksis i løpet av de siste 5 årene. Du finner et eget skjema på nettsidene til VID.

Dette skjemaet må du fylle ut og laste opp i søknaden sammen med relevant dokumentasjon.

SOTEKN

Dette studiet har opptaksprøve. Du finner mer informasjon på NORD Universitet sine nettsider.

TRAF

Du må dokumentere at du per 1. august har hatt førerkort klasse B sammenhengende de tre siste årene. Dette gjør du ved å laste opp kopi av begge sidene av førerkortet.

TVPRO

Du må dokumentere følgende innen 15. april:

 • Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak og
 • Relevante attester og
 • 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

TVREG

Du må dokumentere følgende innen 15. april:

 • Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak og
 • Relevante attester og
 • 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

TVTEK

Du må dokumentere følgende innen 15. april:

 • Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak og
 • Relevante attester og
 • 1-2 siders presentasjon, eller 1 minutt og 30 sekunder lang film (i H264 i Youtube-standard), hvor du beskriver hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium. Du må også angi hvilken spesialisering du søker; foto/lyd/klipp (enkameraproduksjon) eller flerkamerateknikk.

CV og presentasjon danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

Du laster opp dokumentasjon i søknaden.

VETE

Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Kjemi 1 og 2.

YLBYGA

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg-/anleggsfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLDESH

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i design-/håndverksfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLEL

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i elektrofag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLHS

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i helse-/oppvekstfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLNAT

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i naturbruksfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLREMA

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i restaurant-/matfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLSERV

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i service/samferdsel og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.

YLTEKP

Du må dokumentere:

 • fag-/svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i teknikk-/produksjonsfag og
 • minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.
Publisert 16. jan. 2013 11:30 - Sist endret 19. mars 2019 11:09