19. juli

Det blir lagt ut ei oversikt over ledige studieplassar.

Ikon for universitet og høgskole

Universitet og høgskole

19. juli blir det lagt ut ei oversikt over ledige studieplassar på framsida. Her kan du sjå oversikta over kva for studium det er høve til å søkje på. Du kan fyrst søkje på dei ledige studieplassane frå og med 20. juli kl. 09.00.

Viss du ikkje har søkt tidligare i år, kan du på førehand logge inn og laste opp dokumentasjon.

Publisert 16. jan. 2013 18:10 - Sist endra 17. juli 2022 15:50