20. mars

Opplastingsfrist for deg som har søknadsfrist 1. mars.

Ikon for universitet og høgskole

Universitet og høgskole

Har du søknadsfrist 1. mars, er frist for å laste opp eller sende inn dokumentasjon 20. mars.

Fristen 20. mars gjeld for utdanning og praksis som er avslutta. Dokumentasjon på utdanning og praksis du får i vår kan du laste opp fram til 1. juli.

Det er ikkje høve til å ettersende til 1. juli viss du søkjer tidleg opptak. Søkjer du tidleg opptak må du ha dokumentert alt som skal liggje til grunn for søknaden din seinast 20. mars. Til Politihøgskolen og Luftfartsfag på UIT kan du bare ettersende forbetringar på fag du allereie har bestått og dokumentasjon som skal gje tilleggspoeng.

Meir om opplasting og innsending av dokumentasjon.

 

 

Publisert 29. jan. 2013 20:29 - Sist endra 17. jan. 2020 18:53