24. juli

Svarfrist i hovudopptaket.

Ikon for universitet og høgskole

Universitet og høgskole

24. juli kl. 23:59 er siste frist for å svare. Du registrerer svaret i søknaden din.

Du må svare ja til tilbod og eventuelle tilbod om venteliste for å behalde studieplassen. Dersom du ikkje har svart innan fristen, blir dette tolka som nei.

Du må svare sjølv om du skal klage eller reservere studieplassen.

Meir om svar på tilbod og venteliste

Tidlegare har fristar blitt utvida til kl. 14.00 (norsk tid) dagen etter for å dekkje alle verdas tidssoner. Dette blei endra frå og med opptaket 2020. Alle frister går nå ut ved midnatt den aktuelle fristen.

 

 

Publisert 16. jan. 2013 16:21 - Sist endra 13. jan. 2021 14:06