print logo

23/5-regelen

Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak, kan du kvalifisere deg på grunnlag av 23/5-regelen.

For å få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen må du oppfylle tre vilkår:

1

Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.

2

Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.

3

Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

Hvis du oppfyller vilkårene, kan du bli poengberegnet etter 23/5-regelen, selv om du har generell studiekompetanse på et annet grunnlag.

Studiekompetansefagene

De seks studiekompetansefagene tilsvarer ett år på videregående skole, men du kan også ta fagene som privatist. På www.vilbli.no finner du informasjon om hvor du kan ta fagene.

De seks studiekompetansefagene er
Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig 393 årstimer
Engelsk 140 årstimer *
Historie 140 årstimer
Samfunnsfag 84 årstimer
Matematikk 224 årstimer
Naturfag 140 årstimer

* tar du engelsk som privatist må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig.

I tabellen over har vi skrevet hva fagene heter, og hva omfanget av fagene er i Kunnskapsløftet. Du kan også ha dekket studiekompetansefagene med fag du har tatt før Kunnskapsløftet (før 2008), eller fag du har tatt på teknisk fagskole eller på forkurs. I listen over studiekompetansefagene kan du se hvilke studiekompetansefag du har.

Studiekompetansefagene må du dokumentere med ett eller flere vitnemål eller kompetansebevis.

Hva dekker kravet til praksis?

Du må dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. Med «5 års fulltid» mener vi at all den praksisen og utdanningen du har, må utgjøre 5 års fulltid til sammen. All utdanning og praksis du har, blir regnet sammen når du søker opptak og har sendt inn dokumentasjonen din.

En fulltidsjobb regnes som 37,5 timer i uken. Hvis du for eksempel har jobbet to år i 50 % stilling, vil dette tilsvare ett år.

Praksis og utdanning du har, kan ikke overlappe. Hvis du for eksempel har studert og jobbet i 100 % samtidig i ett år, vil du ikke kunne få uttelling for mer enn 1 år. På samme måte vil du ikke kunne få uttelling for mer enn 1 år selv om du har jobbet for eksempel 150 % på ett år.

Du kan heller ikke få uttelling for samme fag flere ganger. Det vil si at hvis du for eksempel tar opp studiekompetansefagene etter videregående skole, og allerede har studiekompetansefagene på et vitnemål, vil du ikke få uttelling for disse to ganger.

Følgende arbeidspraksis og utdanning kan dekke kravet: 

Lønnet arbeid

Lønnet arbeid kan telle dersom det er av et slikt omfang som vi har beskrevet over.

Læretid

Læretid i bedrift teller som arbeidspraksis og må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Fagbrev eller svennebrev er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Frivillig arbeid

Ulønnet frivillig arbeid kan telle dersom det er av et slikt omfang som vi har beskrevet over.

Omsorgsarbeid

Hvis du har omsorg for egne barn eller omsorgsansvar for voksne kan dette dekke kravet.

Videregående skole

Opplæring i videregående skole teller med i praksiskravet. Løse fag legges sammen og teller som halve år. Fag som ikke er bestått får du ikke uttelling for.

Høyere utdanning

Høyere utdanning teller med som halve år. Det vil si at 30-59 studiepoeng fra universitet eller høgskole teller som et halvt år. 60 studiepoeng teller som ett år.

Folkehøgskole

Folkehøgskole godkjennes som 1 år. Folkehøgskolen må ha et skoleår på minst 33 uker, og du må ha hatt minst 90 % oppmøte. Hvis du har mindre enn 90 % oppmøte, får du ingen uttelling.

Fagskole

Fagskoleutdanning som har foregått på fulltid i minimum ett semester kan medregnes i praksiskravet. Omfanget av utdanningen må vises tydelig på dokumentasjonen du sender inn. Utdanningen må være fullført og bestått.

Annen utdanning

Annen utdanning som har foregått på fulltid i minimum ett semester kan regnes med til praksiskravet. Omfanget av utdanningen må vises tydelig på dokumentasjonen du sender inn. Utdanningen må være fullført og bestått.

Militærtjeneste

Militærtjeneste kan regnes med. Tjenestetiden din blir avrundet til hele måneder. Militærtjeneste må dokumenteres med gyldig dokumentasjon fra forsvaret.

Siviltjeneste

Siviltjeneste kan regnes med. Tjenestetiden din blir avrundet til hele måneder.

Introduksjons- og norskprogram med samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Har du gjennomført programmet, og kan dokumentere dette, kan det inngå i beregningen av praksiskravet.

Hvordan dokumenterer du praksis?

Det er et krav at du dokumenterer praksisen med godkjent dokumentasjon. Det er ditt ansvar at opplysningene på dokumentasjonen din er riktig. Husk å ha dokumentasjonen klar i god tid før innsendingsfristen.

Nedsatt arbeidsevne?

Hvis du på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre forhold ikke har kunnet arbeide, tar vi hensyn til dette. Du må dokumentere din nedsatte arbeidsevne med attest fra lege eller kopi av vedtak fra NAV. Attesten må inneholde informasjon om du er, eller har vært, helt eller delvis arbeidsufør, og i hvilke perioder du har vært det.

Usikker på om du dekker alle kravene i 23/5-regelen? 

Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du kontakte opptakskontoret ved et universitet eller en høgskole for spørsmål.

Ønsker du veiledning om hvilke fag eller eksamener du skal melde deg opp til, kan du ta kontakt med en videregående skole eller privatistkontoret i det fylket du bor i. Du finner mer informasjon om opplæringstilbudet i videregående skole på www.vilbli.no.

Hvis du oppfyller alle vilkårene i 23/5-regelen, kan du bli poengberegnet etter kravene i 23/5-regelen, selv om du også har generell studiekompetanse på et annet grunnlag. I så fall vil vi poengberegne søknaden din på begge måter, og benytte den poengsummen som er best.

 

 

Publisert 11. jan. 2013 10:10 - Sist endret 7. jan. 2015 10:05