print logo

Kjønnspoeng

Til noen studier gis det kjønnspoeng til kvinnelige søkere. 

Hvordan får du kjønnspoeng?

Kjønnspoeng blir gitt automatisk, og teller bare med til studiene som er nevnt under. Du kan sjekke om studiet du søker har kjønnspoeng i studieoversikten.

Er du kvinne får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

  • bachelorutdanninger i ingeniørfag (bortsett fra kjemi og bioingeniør)
  • landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark
  • bachelorutdanninger i maritime fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og Høgskulen på Vestlandet (bortsett fra shipping management og shippingledelse ved NTNU (Ålesund)
  • følgende femårige integrerte masterprogram i teknologi og ingeniørfag ved NTNU:

- Datateknologi

- Elektronisk systemdesign og innovasjon

- Fysikk og matematikk

- Ingeniørvitenskap og IKT

- Kommunikasjonsteknologi

- Kybernetikk og robotikk

- Marin teknikk

- Materialteknologi

- Produktutvikling og produksjon

Kjønnspoeng til menn fjernes til dyrepleier og veterinær ved NMBU

Det har tidligere blitt gitt 2 kjønnspoeng til menn ved søking til veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) .

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtar regler for opptak til høyere utdanning og i brev av 5. april 2017 har departementet bestemt at kjønnspoeng for menn ved opptak til studieåret 2017-2018 blir fjernet. Kunnskapsdepartementet viser til at denne ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov. Disse poengene er derfor nå fjernet ved de aktuelle studiene.

Les mer på nettsidene til Regjeringen.

Les brevet fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 8. aug. 2017 11:18