Universitet og høgskole - Språkpoeng

Du kan få språkpoeng for språkfag du har tatt i videregående opplæring.

Ikon for universitet og høgskole

Du kan få språkpoeng for fremmedspråk tatt som programfag. Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. Det er ikke mulig å få mer enn 1,5 språkpoeng for samme språk.

Du får ikke språkpoeng for fremmedspråk tatt som fellesfag. Du får heller ikke språkpoeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi språkpoeng. Språkfag du har tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs eller annet sted, får du ikke språkpoeng for, selv om det kan dekke spesielle opptakskrav.

Disse fagene gir språkpoeng

Kunnskapsløftet

Fag tatt i kunnskapsløftet

Språkpoeng

Fremmedspråk nivå I som programfag (fag som har kode PSPxxxx) 0,5

Fremmedspråk nivå II som programfag (fag som har kode PSPxxxx)

0,5
Fremmedspråk nivå III som programfag (fag som har kode PSPxxxx) 1,0
Programfagene gresk og latin (nivå I) 0,5
Programfagene gresk og latin (nivå II) 0,5

Steinerskolen

Fag tatt på Steinerskolen

Språkpoeng

PSPRSXX Programfag språk nivå III

1

Fremmedspråk som programfag med et omfang på 140 timer 

0,5

Gikk du på videregående før Kunnskapsløftet?

Reform 94

Reform 94

Fag tatt i Reform 94

Språkpoeng

Fremmedspråk som studieretningsfag på 5 uketimer

0,5

Et tredje fremmedspråk på 4 + 4
uketimer

0,5

Et tredje fremmedspråk på 4 + 4 + 4 uketimer

1

B-språk 4 (fordypning på ditt andre fremmedspråk)

1

Endret struktur (ca. 1991/92 – 1996)

Endret struktur (ca. 1991/92 – 1996)

Fag tatt i Endret struktur

Språkpoeng

Fremmedspråk tatt som 5 uketimer studieretningsfag

0,5

Et tredje fremmedspråk tatt med 4 uketimer i to år (til sammen 8 uketimer)

0,5

Et tredje fremmedspråk tatt med 5 uketimer i to år (til sammen 10 uketimer)

1

Et tredje fremmedspråk tatt med 4 uketimer over 3 år (til sammen 12 uketimer)

1

B-språk tatt som studieretningsfag med 5 uketimer på VKII

1

Tradisjonell struktur (ca. 1976 – 1991/92)

Tradisjonell struktur (ca. 1976 – 1991/92)

Fag tatt i Tradisjonell struktur

Språkpoeng

B-språk tatt som linjefag med 2 + 5 uketimer

1

C-språk tatt som linjefag med 4 + 3 uketimer

0,5

C-språk tatt som linjefag med 5 + 5 uketimer

1

 

Tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium)

Tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium)

Fag tatt i linjedelt gymnas

Språkpoeng

Fransk c-språk tatt som et tredje fremmedspråk med 4 uketimer over 3 år (til sammen 12 uketimer) på engelsklinje

1

Fransk c-språk tatt som et tredje fremmedspråk med 4 uketimer over 2 år (til sammen 8 uketimer) på real-, latin-, musikk-, norrøn- og naturfaglinje (den siste kun før 1975)

0,5

Fransk eller spansk c-språk tatt som et tredje fremmedspråk med med 4 uketimer over 2 år på økonomisk gymnas

0,5

Fullført engelsklinje med utvidet fransk eller tysk

1

Fullført engelsklinje med utvidet fransk og tysk

1,5

Tysk eller fransk på samfunnsfaglinje

1

 

Har du tatt språkfag i tillegg til fagene som var obligatoriske i utdanningen din?

Har du tatt språkfag som gir språkpoeng eller dekker spesielle opptakskrav, skal karakteren du får i faget regnes med i karakterpoengene.

Hvis de språkfagene du har tatt ikke er nødvendig for å få generell studiekompetanse eller for å dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språkpoeng.

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 21. jan. 2021 13:27