Universitet og høgskole - Poengberegning

Ikon for universitet og høgskole

Det er karakterene dine fra videregående som ligger til grunn for poengberegningen. Karaktersnittet ditt regner vi om til karakterpoeng. Deretter blir andre poeng lagt til.

Slik regner vi ut poengsummen

Karakterpoeng

+ realfagspoeng

+ språkpoeng

+ kjønnspoeng

+ poeng for opptaksprøver


= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)


+ tilleggspoeng 

+ alderspoeng


= Konkurransepoeng (ordinær kvote)


 


Hva er skolepoeng og konkurransepoeng?

Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.

Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.

Hvor mange poeng har du

Hvis du har videregående fra Kunnskapsløftet, kan du prøve en karakterkalkulator på utdanning.no. 


Poenggrenser

Studier med flere søkere enn plasser har poenggrenser.


Forbedret karakter

Les hvordan vi regner inn forbedrede karakterer og nye fag.