print logo

Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

 

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

  • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng

  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

  • Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

 

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

Engelsk kan dekkes på ulike måter avhengig av hvilken bakgrunn du har. Sjekk nettsiden om landet du har utdanning fra eller se GSU-listen.

 

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

  • har fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller engelsk litteratur

  • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad 

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Hvis du er hørselshemmet, kan du erstatte de to delprøvene lytteforståelse og muntlig prøve med avlesningsprøve i norsk tegnspråk og kommunikasjonsprøve i norsk tegnspråk. Avlesningsprøven godkjennes på B1-nivå, men kommunikasjonsprøven må være på B2-nivå.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du sende inn en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Engelsktester

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL ved å gi saksbehandleren din elektronisk tilgang til testresultatene. Dette gjør du ved å oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet tilgang til å se resultatene dine.

Når du har gitt saksbehandler tilgang til TOEFL elektronisk, må du laste opp en kopi av testbeviset ditt i søknaden din. Hvis du ikke har fått testbeviset ennå, kan du laste opp et brev der du skriver at du har gitt saksbehandler tilgang elektronisk.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge ESOL Examinations

Du må dokumentere Cambridge ESOL Examinations med testbevis. Du må også sende med ID-nummer og candidate secret number, slik at vi kan verifisere testen.

Pearsons PTE Academic

Du må gi testsenteret informasjon om hvem som skal ha tilgang til testresultatet. Dette er lærestedet som skal saksbehandle søknaden din.

telc

Du må dokumentere telc med testbevis

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet.

Ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra universitetet.

Engelskspråklig mastergrad

Du må dokumentere mastergraden med karakterutskrift og vitnemål fra universitetet. Det må gå fram av dokumentasjonen hvilket språk graden har vært undervist på.

 

Publisert 12. jan. 2013 14:12 - Sist endret 21. feb. 2017 13:35