Fagskole - Oppmeldt til fagprøve

Hvis du ikke har bestått fag- eller svenneprøve innen søknadsfristen, kan du søke om betinget opptak til fagskole. 

Ikon for fagskole

Du kan få betinget opptak hvis du tar fag- eller svenneprøve etter søknadsfristen. 

Hvordan søker du betinget opptak?

Hvis du har sen oppmelding til fag- eller svenneprøve, må du laste opp en kopi av lærerkontrakten din i søknaden. Hvis du allerede er oppmeldt til fag- eller svenneprøve, kan du laste opp en bekreftelse fra fagopplæringen på oppmeldingen.

Hva skjer videre?

Det er fagskolen som du søker til som vurderer om du oppfyller vilkårene for å få betinget opptak. 

Hvis du får betinget opptak, men ikke tar/består fag- eller svenneprøve innen det første semesteret etter opptak, mister du studieplassen. Etter at du har fag- og svenneprøve må du fortsatt dekke opptakskravet til studiet du fikk tilbud på. Du må levere dokumentasjon på bestått fag- eller svenneprøve til lærestedet.

Hvis du tar eksamen i studiet du har fått opptak til, blir ikke denne regnet som bestått før vilkårene for opptak er oppfylt.

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 13. jan. 2021 10:36