Fagskole - Opptakskrav og poeng

For å studere på en fagskole må du dekke opptakskravet. De fleste fagskolestudier krever at du enten har fag-/svennebrev eller treårig yrkefaglig opplæring som er relevant for studiet du skal søke på. Det kan også være andre tilleggskrav. Det er også mulig å søke med realkompetanse. 

Opptakskrav

I studieoversikten finner du mer informasjon om hva som er kravet til det fagskolestudiet du skal søke på. Du finner også mer informasjon på nettsiden til fagskolen du skal søke til.

A

Fag-/svennebrev

Du har fullført og bestått videregående opplæring med bestått fag- /svennebrev eller tatt det som praksiskandidat. Fag-/svennebrevet må som regel være relevant for studiet du skal søke på.

Mer om videregående med fag- /svennebrev

B

3-årig yrkesfag på videregående

Du har fullført og bestått 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring som gir yrkeskompetanse. Yrkeskompetansen må som regel være relevant for studiet du skal søke på.

Mer om 3-årig yrkesfag på videregående

C

Realkompetanse

Du fyller minst 23 år i søknadsåret og har relevant erfaring i fagfeltet du ønsker å studere. Til noen kunstfaglige utdanninger kan du søke med realkompetanse hvis du fyller 19 år eller mer i søknadsåret.

Mer om realkompetanse

D

Generell studiekompetanse

Du kan også dekke opptakskravet til noen fagskolestudier med generell studiekompetanse, men de fleste fagskolestudier krever at du enten har relevant fag-/svennebrev eller 3-årig yrkesfaglig videregående opplæring.

Mer om generell studiekompetanse

Andre tilleggskrav

Det kan i tillegg være andre krav til enkelte fagskolestudier. Dette kan for eksempel være krav om at du må bestå en opptaksprøve, ha en spesiell type sertifisering og lignende.

Mer om spesielle opptakskrav

Noen studier har også krav om at du skal levere politiattest og/eller medisinsk attest for å fullføre studiet.

Mer om andre krav

Poengberegning og poenggrenser

Poengberegning

Slik regner vi ut poengsummen din.


Poenggrenser

Siden 2020 er første året du kan søke fagskolestudier gjennom Samordna opptak, finnes det ingen tidligere poenggrenser. Det kan likevel være konkurranse til studiene hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser.

Betinget opptak til fagskole

Oppmeldt til fagprøve

Du kan likevel få opptak til fagskole selv om du ikke har bestått fagprøven, hvis du skal ta fagprøven etter søknadsfristen.