Kvote for førstegangsvitnemål

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og

  • har fått vitnemål merket som førstegangsvitnemål fra et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring, eller

  • har generell studiekompetanse med vitnemål fra et yrkesfaglig utdanningsprogram tatt på normal tid, og du har tatt studiekompetansefagene eller Vg4 påbygg til generell studiekompetanse i tillegg

Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 

Hva er et førstegangsvitnemål?

Et førstegangsvitnemål er et vitnemål du får hvis du har fullført og bestått videregående skole på normal tid, som vanligvis er 3 år.

Vitnemål fra yrkesfaglige utdanningsprogram kan ikke merkes som førstegangsvitnemål. Du kan likevel konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål så lenge

  • det yrkesfaglige utdanningsprogrammet er bestått på normal tid og 
  • du har tatt studiekompetansefagene eller Vg4 påbygg til generell studiekompetanse og
  • ikke fyller mer enn 21 år.

Har jeg førstegangsvitnemål? 

Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har dette. 

Det er din videregående skole som avgjør om du får et førstegangsvitnemål eller ikke. Er du usikker på om du får førstegangsvitnemål må du snakke med skolen din.

Forskjell på kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk. 

I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote.

50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål.

 

Publisert 15. jan. 2013 16:42 - Sist endret 7. apr. 2016 11:16