Sluttstatistikker

Vi publiserer sluttstatistikk for fjorårets opptak hver vår. Sluttstatistikkene viser blant annet antall søkere, aldersfordeling, utdanningsområder og geografisk fordeling ved de ulike lærestedene som er med i det samordnede opptaket. 

 

Sluttstatistikk 2016 (pdf)
Sluttstatistikk 2015 (pdf)
Sluttstatistikk 2014 (pdf)
Sluttstatistikk 2013 (pdf)
Sluttstatistikk 2012 (pdf)
Sluttstatistikk 2011 (pdf)
Sluttstatistikk 2010 (pdf)

Sluttstatistikker 1995-2009

 

Publisert 18. jan. 2013 15:56 - Sist endret 29. juni 2017 09:02