Sluttstatistikker

Vi publiserer sluttstatistikk for fjorårets opptak hver vår. Sluttstatistikkene viser blant annet antall søkere, aldersfordeling, utdanningsområder og geografisk fordeling ved de ulike lærestedene som er med i det samordnede opptaket. 

Slutt-tall samles inn ved studiestart og viser hvem som faktisk møtte til studiet. Vi arbeider med å forbedre både format og innhold i rapportene. Ta kontakt om det er spørsmål knyttet til innholdet. 

Sluttstatistikk 2017 (pdf)
Sluttstatistikk 2016 (pdf)
Sluttstatistikk 2015 (pdf)
Sluttstatistikk 2014 (pdf)
Sluttstatistikk 2013 (pdf)
Sluttstatistikk 2012 (pdf)
Sluttstatistikk 2011 (pdf)
Sluttstatistikk 2010 (pdf)

Sluttstatistikker 1995-2009

 

Publisert 18. jan. 2013 15:56 - Sist endret 21. nov. 2018 11:42