Sluttstatistikker

Vi publiserer sluttstatistikk for fjorårets opptak hver vår. Slutt-tall samles inn ved studiestart og viser hvem som faktisk møtte til studiet. Sluttstatistikkene viser endelige søker- og opptakstall fordelt på kjønn, alder, utdanningsområder, søkernes bakgrunn og lærestedene, som er med i det samordnede opptaket. 

Sluttstatistikk til grunnstudier ved universitet og høgskoler

Sluttstatistikk 2021 (pdf)

Sluttstatistikk tidligere år

Sluttstatistikk 2020 (pdf)
Sluttstatistikk 2019 (pdf)
Sluttstatistikk 2018 (pdf)
Sluttstatistikk 2017 (pdf)
Sluttstatistikk 2016 (pdf)
Sluttstatistikk 2015 (pdf)
Sluttstatistikk 2014 (pdf)
Sluttstatistikk 2013 (pdf)
Sluttstatistikk 2012 (pdf)
Sluttstatistikk 2011 (pdf)
Sluttstatistikk 2010 (pdf)
Sluttstatistikker 1995-2009

Sluttstatistikk til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler

Sluttstatistikk 2021 (pdf)

Sluttstatistikk tidligere år

Sluttstatistikk 2020 (pdf)

 

Publisert 18. jan. 2013 15:56 - Sist endret 17. juni 2022 14:00