Nederland - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt om opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Først regner du ut gjennomsnittet av alle eindcijfers på vitnemålet. Deretter bruker du en av tabellenene under for å finne den norske gjennomsnittskarakteren. Gjennomsnittskarakteren din blir ganget med 10.

Omregningstabell for VWO

Nederland Norge Nederland Norge Nederland Norge Nederland Norge
6,00-6,01 2,00 6,56-6,58 3,60 7,27-7,28 4,20 7,87-7,89 4,71
6,02-6,03 2,64 6,59-6,60 3,63 7,29-7,31 4,22 7,90-7,91 4,73
6,04-6,06 2,77 6,61-6,63 3,65 7,32-7,33 4,24 7,92-7,94 4,76
6,07-6,08 2,86 6,64-6.65 3,67 7,34-7,36 4,26 7,95-7,96 4,79
6,09-6,10 2,92 6,66-6,67 3,70 7,37-7,38 4,28 7,97-7,99 4,81
6,11-6,13 3,00 6,68-6,70 3,72 7,39-7,41 4,30 8,00-8,06 4,84
6,14-6,15 3,04 6,71-6,72 3,74 7,42-7,43 4,32 8,07-8,13 4,87
6,16-6,17 3,08 6,73-6,74 3,76 7,44-7,46 4,35 8,14-8,19 4,89
6,18-6,20 3,13 6,75-6,77 3,78 7,47-4,48 4,36 8,20-8,26 4,92
6,21-6,22 3,17 6,78-6,79 3,80 7,49-7,51 4,38 8,27-8,33 4,96
6,23-6,25 3,21 6,80-6,82 3,83 7,52-7,54 4,40 8,34-8,46 5,00
6,26-6,27 3,25 6,83-6,84 3,85 7,55-7,56 4,42 8,47-8,53 5,04
6,28-6,29 3,28 6,85-6,89 3,88 7,57-7,59 4,44 8,54-8,59 5,08
6,30-6,32 3,31 6,90-6,93 3,92 7,60-7,61 4,46 8,60-8,67 5,12
6,33-6,34 3,35 6,94-6,98 3,96 7,62-7,64 4,48 8,68-8,73 5,17
6,35-6,36 3,38 6,99-7,03 4,00 7,65-7,66 4,50 8,74-8,79 5,21
6,37-6,39 3,40 7,04-7,08 4,04 7,67-7,69 4,53 8,80-8,86 5,26
6,40-6,41 3,43 7,09-7,11 4,07 7,70-7,71 4,55 8,87-8,93 5,31
6,42-6,44 3,46 7,12-7,13 4,08 7,72-7,74 4,58 8,94-9,02 5,38
6,45-6,46 3,48 7,14-7,16 4,11 7,75-7,76 4,59 9,03-9,36 5,44
6,47-6,48 3,50 7,17-7,18 4,12 7,77-7,79 4,62 9,37-9,70 5,53
6,49-6,51 3,54 7,19-7,21 4,15 7,80-7,81 4,64 9,71-9,99 5,64
6,52-6,53 3,56 7,22-7,23 4,16 7,82-7,84 4,67 10,00 6,00
6,54-6,55 3,58 7,24-7,26 4,19 7,85-7,86 4,68    

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra det nederlandske utdanningsdepartementet over alle som gikk ut av videregående skole i 2010-2011.

Omregningstabell for HAVO

Nederland Norge Nederland Norge Nederland Norge Nederland Norge
6,00-6,01 2,00 6,52-6,53 3,60 7,11-7,12 4,13 7,72-7,74 4,64
6,02-6,03 2,65 6,54-6,55 3,62 7,13-7,15 4,15 7,75-7,76 4,67
6,04-6,05 2,78 6,56-6,57 3,64 7,16-7,17 4,17 7,77-7,79 4,68
6,06-6.07 2,87 6,58-6,60 3,67 7,18-7,19 4,19 7,80-7,81 4,71
6,08-6,09 2,93 6,61-6,62 3,68 7,20-7,22 4,21 7,82-7,83 4,74
6,10-6,11 3,00 6,63-6,64 3,71 7,23-7,24 4,22 7,84-7,86 4,76
6,12-6,16 3,04 6,65-6,66 3,72 7,25-7,27 4,24 7,87-7,88 4,79
6,14-6,15 3,08 6,67-6,68 3,75 7,28-7,29 4,26 7,89-7,91 4,82
6,16-6,17 3,13 6,69-6,70 3,77 7,30-7,32 4,28 7,92-7,93 4,85
6,18-6,20 3,17 6,71-6,72 3,79 7,33-7,34 4,30 7,94-7,96 4,88
6,21-6,22 3,20 6,73-6,74 3,81 7,35-7,37 4,32 7,97-7,98 4,91
6,23-6,24 3,23 6,75-6,76 3,83 7,38-7,39 4,34 7,99-8,07 4,93
6,25-6,26 3,27 6,77-6,79 3,85 7,40-7,42 4,36 8,08-8,16 4,96
6,27-6,28 3,30 6,80-6,81 3,87 7,43-7,44 4,38 8,17-8,25 5,00
6,29-6,30 3,32 6,82-6,83 3,88 7,45-7,47 4,40 8,26-8,34 5,04
6,31-6,32 3,36 6,84-6,85 3,91 7,48-7,49 4,42 8,35-8,43 5,08
6,33-6,34 3,38 6,86-6,87 3,92 7,50-7,51 4,44 8,44-8,53 5,13
6,35-6,36 3,41 6,88-6,89 3,95 7,52-7,54 4,46 8,54-8,62 5,18
6,37-6,38 3,43 6,90-6,91 3,96 7,55-7,56 4,48 8,63-8,71 5,24
6,39-6,41 3,46 6,92-6,93 3,97 7,57-7,59 4,50 8,72-8,80 5,30
6,42-6,43 3,48 6,94-6,97 4,00 7,60-7,61 4,52 8,81-8,89 5,38
6,44-6,45 3,50 6,98-7,02 4,04 7,62-7,64 4,55 8,90-9,00 5,46
6,46-6,47 3,54 7,03-7,05 4,08 7,65-7,66 4,57 9,01-9,99 5,58
6,48-6,49 3,56 7,06-7,07 4,09 7,67-7,69 4,59 10,00 6,00
6,50-6,51 3,58 7,08-7,10 4,12 7,70-7,71 4,62    

Omregningstabellen er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra det nederlandske utdanningsdepartementet over alle som gikk ut av videregående skole i 2010-2011.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din nederlandske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

Bestått på alle delprøver

 Bestått, 1 delprøve godt bestått

Bestått,
2 delprøver godt bestått

Godt bestått,
3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter D-E C B - A
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer 4,0-3,0 2,9-2,5 2,4 2,3 2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2

B2 på alle fire delprøver

-

-

-

-

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk, nederlandsk eller skandinaviske språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

 

Linjedelt VWO fra 2002

 

  Natur og helse:  
Biologi 1 og 2 Biologi 1,0
Fysikk 1  Fysikk 0,5
Kjemi 1 Kjemi 0,5
Matematikk R1  Matematikk B1 0,5
  Vitenskap og teknologi:  
Fysikk 1 og 2 Fysikk 1,5
Kjemi 1 og 2 Kjemi 1,0
Matematikk R1 og R2 Matematikk B1 og 2 1,5
  Økonomi og samfunn:  
Fremmedspråk, programfag 2. språk (200 timer) 0,5
Fremmedspråk, programfag 3. språk (200 timer) 0,5

 

VWO og HAVO før 2002

 

Matematikk R1

Matematikk 

0,5

Matematikk R1 og R2

Matematikk B fra VWO

1,5

Biologi 1 og 2

Biologi fra VWO

1,0

Kjemi 1 og 2

Kjemi fra VWO

1,0

Fysikk 1 og 2

Fysikk fra VWO

1,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Nederland betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 6 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 6 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 11:26 - Sist endret 22. nov. 2017 14:37