Endringer i regelverk

Oversikt over endringer i opptakskrav, poengberegning, frister og annet som kan ha betydning for søknaden din. 

Hvert år kan det bli vedtatt endringer i Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Vi oppdaterer siden når endringer har blitt vedtatt. Her vil vi også legge ut andre endringer som kan ha betydning for søknaden din, som for eksempel endringer i rutiner, frister og lignende.

Endringene er sortert etter opptaksåret de gjelder fra.

Endringer i 2022

Vi oppdaterer med endringer fortløpende og når forskriften foreligger.

Nytt spesielt opptakskrav for grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

Fra og med opptaket til studieåret 2022/2023 blir det innført et nytt spesielt opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. Det nye kravet er:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng

Søkere som ikke dekker kravet til minst 40 skolepoeng kan fremdeles bli kvalifiserte med det tidligere kravet:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng

Flere studier som endrer opptakskrav

 • De engelskspråklige bachelorprogrammene Arctic Adventure Tourism og Northern Studies ved UiT – Noregs arktiske universitet har krav om at søkere må dokumentere minimum karakteren 4,0 i fellesfaget engelsk (140 timer). Karakterkravet i engelsk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.
 • Bachelorprogrammene Biovitenskap og Geologi og geografi ved UiO endrer opptakskrav fra REALR2 til REALFA. 
 • Masterprogrammet Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk ved UiB endrer opptakskrav fra LÆREA2 til LÆREAL

Forsøksordninger som blir permanente

Forsøksordningen med krav om matematikk R2 for enkelte studier innen realfag, natur- og miljøfag blir en permanent ordning fra og med opptaket 2022. Kravet vil også gjelde enkelte grunnskolelærerutdanninger og 5-årige lektorutdanninger med realfag, miljø- og naturfag i fagkretsen. Liste over hvilke studier som blir lagt til eller trukket ut av ordningen blir fortløpende oppdatert under "Flere studier som endrer opptakskrav". 

Aldersgrense for å få dispensasjon tas bort

Kravet om at du ikke kan fylle mer enn 24 år i søknadsåret for å få innvilget dispensjon fra kravet om generell studiekompetanse er tatt bort.

Endring i kjønnspoeng

Det gis ikke lengre kjønnspoeng til bachelorstudier i maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU (Ålesund) og Høgskulen på Vestlandet, inkludert fra shipping management og shippingledelse ved NTNU (Ålesund). 

Det gis heller ikke kjønnspoeng for landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet. 

Endring i kvote

Kvote for kvinner ved NTNU tas bort. 

Endring i lengde på faglærerutdanningen

Flere faglærerutdanninger går fra å være 3-årig bachelorutdanning til 5-årig integrert masterutdanning i lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13. 

Endringer for søkere med utdanning fra utlandet

Det har blitt gjort flere endringer for søkere som har utdanning fra utlandet.

Se hvilke endringer som gjelder

Endringer i poengberegning

Fra opptaket til studieåret 2022/2023 får noen land ny metode for hvordan karakterpoengsummen blir regnet ut, og noen land får ny omregningstabell. Denne oversikten blir oppdatert fortløpende frem til opptaket 2022/2023.

Land som får ny omregningstabell

 • Bosnia-Hercegovina
 • Chile
 • Estland (ny omregningstabell for karakterer på vitnemålet)
 • Finland (ny omregningstabell for avgångsbetyg)
 • IB (ny omregningstabell for enkeltkarakterer)
 • Kongo DRC
 • Litauen (ny omregningstabell for Brandos Atestatas i perioden 1994-1998 og ny omregningstabell for karakterene på vitnemål utstedt fra og med 1999)
 • Polen (ny omregningstabell for eksamen i skalaen 30-100)
 • Romania (nye tabeller for både årsgjennomsnitt og eksamenskarakterer)
 • Serbia
 • Tyrkia (nye tabeller for skalaene 1-5, 1-10 og 1-100)

Land som har ny metode for poengberegning

Innføring av konstant i formelen for innregning av nye fag

Fra opptaket til studieåret 2022/2023 er det endringer i formelen for hvordan man regner inn nye fag fra norsk videregående opplæring. I formelen benyttes det nå en konstant på 25. Se sidene for hvert land for mer informasjon.

Endringer i fag som kan gi språk- eller realfagspoeng og/eller dekke spesielle opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2022/2023 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke spesielle opptakskrav og/eller gi språk- eller realfagspoeng.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2022/2023 vil det være endringer i utdanningskravet til generell studiekompetanse for noen land.

Se hvilke land som har endringer

 • Polen: Søkere som avsluttet videregående skole etter 2005 må ikke lenger ha fordypning i engelsk for å dekke språkkravet i engelsk. 
 • Nepal: Ikke lenger krav om å dokumentere tiårig grunnskoleutdanning

Endringer i fag som kan dekke studiekompetansefag i norsk videregående skole

Fra opptaket til studieåret 2022/2023 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke studiekompetansefag i norsk videregående skole.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i 2021

Vi oppdaterer med endringer fortløpende og når forskriften foreligger.

Studier som endrer opptakskrav

Følgende studier blir trukket ut av forsøksordningen med krav om matematikk R2.

 • Masterprogrammet i Matematikk og Fysikk ved UIS endrer fra REALR2 til REALFA.
 • Masterprogrammet i Lektor, 8.-13.trinn, realfag ved UIS endrer fra LÆREA2 til LÆREAL.
 • Bachelorprogrammet i Informatikk: bioinformatikk ved UIB endrer fra REALR2 til MATRS
 • Bachelorprogrammet i Informatikk: datateknologi ved UIB endrer fra REALR2 til MATRS
 • Bachelorprogrammet i Informatikk: datasikkerhet ved UIB endrer fra REALR2 til MATRS
 • Bachelorprogrammet i Kjemi ved UIB endrer fra REALR2 til REALFA

Forsøksordninger som blir permanente

Det spesielle opptakskravet for opptak til engelskspråklige utdanningsprogram ved NMBU og opptakskravet til karakter i norsk ved bachelorstudium i journalistikk ved OsloMet har gått fra å være en forsøksordning til en permanent ordning fra og med opptaket i 2021.

Endringer i kjønnspoeng

Det blir gitt 1 kjønnspoeng til mannlige søkere til profesjonsutdanningen i psykologi ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU. Tidligere ble dette kun gitt i kvote for førstegangsvitnemål. Endringen er at dette omfattes til å gjelde også i ordinær kvote.

Forkurs i matematikk

USN tilbyr et kurs i matematikk for søkere som skal søke lærerutdanning, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk. Kurset er nettbasert, og tilbys derfor for elever og studiesøkende over hele landet. Det er løpende påmelding til kurset er fulltegnet, eller senest 1. februar.
Mer om kurset og påmelding

Endringer for søkere med utdanning fra utlandet

Det har blitt gjort flere endringer for søkere som har utdanning fra utlandet. Disse endringene omfatter blant annet språkkravet i norsk, spesielle opptakskrav og poengberegning.

Se hvilke endringer som gjelder

Endringer i hva som kan dekke kravet til norsk

 • Søkere som skal dekke kravet i norsk med Test i norsk – høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), må fra 1. januar 2021 ha både skriftlig og muntlig test. Både skriftlig og muntlig test må ha resultatet "Bestått"
 • Søkere som har tatt Test i norsk - høyere nivå før høsten 2009, må ha minst 450 poengden skriftlige testen og minst 500 poengden muntlige testen
 • Fra og med opptaket 2021 er det ikke lenger mulig å dekke kravet til norsk ved å ha gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
 • Fra og med opptaket 2021 er det ikke lenger mulig å dekke kravet til norsk med norsk B på lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB).

Endringer i poengberegning

Fra opptaket til studieåret 2021/2022 får noen land ny metode for hvordan karakterpoengsummen blir regnet ut, og noen land får ny omregningstabell. Denne oversikten blir oppdatert fortløpende frem til opptaket 2021/2022.

Land som får ny omregningstabell

Algerie

Australia: Northern Territory, South Australia og Western Australia

Bangladesh

De forente arabiske emirater (50-100 og 60-100)

Estland (statlig eksamen fra 2014)

Etiopia (A-F)

Georgia (3-5 og 4-10)

Irak

Island

Italia

Latvia (standpunktkarakterer og nasjonal eksamen fra 2013)

Litauen (nasjonal eksamen til og med 2012)

Oman

Polen (standpunktkarakterer fra 2005)

Russland

Sør-Afrika

Ukraina

Land som har ny metode for poengberegning

Bosnia-Hercegovina

Brasil

Peru

Resultatet i norsk skal ikke lenger regnes inn

Fra og med opptaket 2021 vil ikke lenger resultatet i norsk regnes inn i karakterpoengsummen til søkere med utenlandsk utdanning. Dette gjelder både søkere som har tatt en test i norsk og søkere som har tatt studiekompetansefaget norsk (393 timer) i videregående skole. Alle de godkjente norskprøvene og studiekompetansefaget norsk vil fortsatt dekke kravet i norsk for generell studiekompetanse.

I noen tilfeller vil karakterene i studiekompetansefaget norsk fortsatt regnes inn. Hvis du har søkt studier med krav om karakteren 3 eller 4 i norsk, og du har tatt studiekompetansefaget norsk i videregående skole, vil karakterene du har fått regnes inn i karakterpoengsummen din til disse studiene. Du kan fortsatt dekke krav om bestemte karakterer i norsk med en av de godkjente norskprøvene, men resultatet fra disse blir ikke regnet inn.

Søkere som mangler minst 1 års universitetsutdanning og derfor må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, får fortsatt karakterene i norsk fra videregående skole (393 timer) regnet med i karakterpoengsummen.

Endringer i fag som kan gi språk- eller realfagspoeng og/eller dekke spesielle opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2021/2022 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke spesielle opptakskrav og/eller gi språk- eller realfagspoeng.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i fag som kan dekke studiekompetansefag i norsk videregående skole

Fra opptaket til studieåret 2021/2022 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke studiekompetansefag i norsk videregående skole.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2021/2022 vil det være endringer i utdanningskravet til generell studiekompetanse for noen land.

Se hvilke land som har endringer

Belgia - flamsk

Kroatia

Endringer i 2020

Vi oppdaterer med endringer fortløpende og når forskriften foreligger.

Endringer i opptakskrav

Følgende studier blir trukket ut av forsøksordningen med krav om matematikk R2, og opptakskrav blir derfor endret fra REALR2 til REALFA:

 • Bachelorprogrammet Geologi ved UIT Norges arktiske universitet
 • Bachelorprogrammet Molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen
 • Bachelorprogrammet Biologi ved Universitetet i Bergen
 • Bachelorprogrammet Geovitenskap - retning geologi ved Universitetet i Bergen
 • Bachelorprogrammet Geovitenskap - retning geofysikk ved Universitetet i Bergen
 • Masterprogrammet Fiskehelse ved Universitetet i Bergen
 • Årsstudiet Naturvitenskapelige fag ved Universitetet i Bergen

Endringer i regler for kvoter

 • Endringer i nordnorsk kvote for UIT - Norges arktiske universitet. 
  Se oppdatert informasjon om nordnorske kvoter
 • Endringer i samisk kvote for UIT - Norges arktiske universitet.
  Se oppdatert informasjon om samisk kvoter.
 • Endringer i kvote for førstegangsvitnemål:
  • Søkere som har S-matematikk på førstegangsvitnemålet sitt har ikke mulighet til å få R-matematikk ført på samme vitnemål. Matematikk R2 kan likevel regnes med i kvote for førstegangsvitnemål, men kun hvis R2 er tatt i løpet av samme periode som førstegangsvitnemålet.
  • Søkere som har yrkesfaglig vitnemål og har tatt fag som gir generell studiekompetanse, kan få med fag som skal dekke spesielle opptakskrav i kvoten. Det yrkesfaglige vitnemålet må være tatt på normal tid. Fagene som skal dekke de spesielle opptakskravene må være tatt i samme periode som det yrkesfaglige løpet og studiekompetansefagene.

Mer om kvote for førstegangsvitnemål.

Endringer om tildeling av kjønnspoeng

 • Det skal ikke lenger gis 2 kjønnspoeng til kvinnelige søkere til de femårige integrerte masterprogrammene i Kommunikasjonsteknologi, Fysikk og matematikk og Materialteknologi ved NTNU.
 • Det skal gis 1 kjønnspoeng til mannlige søkere til profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Dette gjelder kun i kvote for førstegangsvitnemål.
 • Det skal gis 2 kjønnspoeng til kvinnelige søkere til bachelorprogrammet Programmering ved NTNU Gjøvik.
 • Det skal gis 2 kjønnspoeng til kvinnelige søkere til bachelorprogrammet Digital infrastruktur og cybersikkerhet ved NTNU Gjøvik.

  Mer om kjønnspoeng

Endringer i tidsfrister

 • Fristen for å laste opp dokumentasjon blir endret fra 20. april til 15. april for søkere som har søknadsfrist 15. april.
 • Tidligere har frister blitt utvidet til kl. 14.00 (norsk tid) dagen etter for å dekke alle verdens tidssoner. Dette blir endret fra og med opptaket 2020. Alle frister vil da gå ut ved midnatt den aktuelle fristen. 

Avvikling av forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanninger

Forkurs i matematikk ved opptak til lærerutdanninger blir avviklet i 2020.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om avvikling

Kunnskapsdepartementet er i dialog med Universitet i Sørøst-Norge (USN) om å lage et nettbasert kurs til dem som vil forbedre karakteren i matematikk frem mot neste opptak. 

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om nytt nettbasert mattekurs

Frist for å melde seg opp til privatistekseman og matematikkurset er 1. februar. 

Se mer informasjon om matematikkurset

Endringer i hva som kan dekke engelskkravet fra utenlandsk videregående skole

Fra opptaket til studieåret 2020/2021 vil det være endringer i hva som kan dekke engelskkravet fra utenlandsk videregående skole. Denne oversikten blir oppdatert fortløpende frem til opptaket 2020/2021.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i poengberegning for søkere med utenlandsk utdanning

Fra opptaket til studieåret 2020/2021 får noen land ny metode for hvordan karakterpoengsummen blir regnet ut, og noen land får ny omregningstabell. Denne oversikten blir oppdatert fortløpende frem til opptaket 2020/2021.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i fag som kan gi språk- eller realfagspoeng og/eller dekke spesielle opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2020/2021 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke spesielle opptakskrav og/eller gi språk- eller realfagspoeng. Denne oversikten blir oppdatert fortløpende frem til opptaket 2020/2021.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i 2019

Skjerpet opptakskrav til enkelte studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier. 

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2019-2020:
Universitetet i Bergen (UiB) Bachelor i biologi
Bachelor i molekylærbiologi
Profesjonsstudium i fiskehelse
Universitetet i Oslo (UiO) Bachelor i biovitenskap
Universitetet i Stavanger (UiS) Bachelor i matematikk og fysikk
Lektor 8.-13. trinn, master i realfag

Forsøksordningene er hjemlet i opptaksforskriften § 4

Studier som innførte dette kravet fra og med opptaksåret 2018.

Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

For å se hva karakterkravet tilsvarer i videregående utdanning fra utlandet, gå inn på landsiden til det aktuelle landet.

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til to studier ved UIB

Ordningen gjelder for følgende studium:

 • Bachelorstudium i samfunnsøkonomi
 • Bachelorstudium i politisk økonomi

Fra og med opptak til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere i tillegg til generell studiekompetanse må dokumentere

 • minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Søkere dekker karakterkravet i matematikk hvis de har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Endring i opptakskravet til bachelor i Matteknologi på NTNU

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Bachelor i spillteknologi og simulering på HINN endrer opptakskrav

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Mer om spesielle opptakskrav

Bachelor i animasjon og digital kunst på HINN endrer opptakskrav

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere kunnskaper i form av innsendt arbeid og bestå en opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av HINN.

Mer om spesielle opptakskrav

Kjønnspoeng til mannlige søkere

 • For en avgrenset periode på 4 år, vil mannlige søkere få 2 kjønnspoeng ved opptak til Barnevern ved OsloMet - Storbyuniversitetet.
 • For en avgrenset periode på 4 år, vil mannlige søkere få 1 kjønnspoeng i kvote for førstegangsvitnemål til psykologi (profesjon) ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Endringer i poengberegning for søkere med utenlandsk utdanning

Fra opptaket til studieåret 2019/2020 har noen land fått ny metode for hvordan karakterpoengsummen blir regnet ut, og noen land har fått ny omregningstabell.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i fag som kan gi språk- eller realfagspoeng og/eller dekke spesielle opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2019/2020 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke spesielle opptakskrav og/eller gi språk- eller realfagpoeng. 

Se hvilke land som har endringer

Endringer i fag som kan være dekket dersom du mangler 1 år universitetsutdanning

Fra opptaket til studieåret 2019/2020 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke studiekompetansefag i norsk videregående skole.

Se hvilke land som har endringer

Endringer i 2018

Kjønnspoeng til mannlige søkere

Til noen studier blir det gitt 2 kjønnspoeng til mannlige søkere. Er du mann, får du 2 kjønnspoeng hvis du søker

 • veterinær ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • dyrepleie ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)
 • sykepleie ved Universitetet i Agder (UIA)

Mer om kjønnspoeng

Tilleggspoeng for fagskole

Du kan få inntil 2 tilleggspoeng i ordinær kvote for fagskole. Dersom du dokumenterer minst 60 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole, vil du få 2 tilleggspoeng. Dersom du dokumenterer mellom 30-59 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole, vil du få 1 tilleggspoeng. 

Mer om tilleggspoeng

Endringer i regler for generell studiekompetanse på bakgrunn av fagskole

Søkere med 2-årige godkjente fagskoleutdanninger kan dekke kravet til generell studiekompetanse uten å ta studiekompetansefaget norsk i tillegg. Dette forutsetter at undervisningsspråket har vært enten norsk eller andre nordiske språk.

Mer om fagskole og generell studiekompetanse 

Endringer i regler for betinget opptak til studier med spesielle opptakskrav

Hvis du har søkt studier med karakterkrav som inngår i spesielle opptakskrav, må du dekke karakterkravene med standpunktkarakterene i faget du ikke fikk tatt eksamen i.

Mer om betinget opptak

Ny omregning av norsktester

Fra opptaket til studieåret 2018-2019 vil både Norskprøven fra Kompetanse Norge / Vox med resultatet B2 på alle delprøver, og Test i norsk - høyere nivå, skriftlig med bestått på alle delprøver regnes om til karakteren 4 for kvalifiserte søkere med utenlandsk utdanning. Testene vil også kunne dekke spesielle opptakskrav der det er krav om opptil karakteren 4 i norsk.

Kvote for Forsvaret til Norges idrettshøgskole avvikles

Mer om kvoter til Norges Idrettshøgskole

Noen viktige frister i opptaket endres

 • Søknadsfristen for søkere med utenlandsk utdanning er 15. april.
 • Fristen for å laste opp dokumentasjon på avsluttet utdanning er 20. april for søkere som har søknadsfrist 15. april. Har du utdanning og praksis du fullfører i vår, er siste frist for å laste opp 1. juli. 
 • Fristen for å svare på opptaket er 24. juli.

Se oversikt over alle frister i opptaket 2018.

Bachelor i farmasi får nytt opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må søkere dokumentere:

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og kjemi 1 og i tillegg enten

 • fysikk 1 eller
 • biologi 1 eller
 • kjemi 2

Bachelor i ernæring får nytt opptakskrav på noen læresteder

Bachelor i ernæring på UIT Norges arktiske universitet og Universitetet i Agder får nytt opptakskrav. I tillegg til generell studiekompetanse må søkere dokumentere:
Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1 og kjemi (1 + 2).

Bachelor i politiutdanning endrer opptakskrav

Endringene er:

 • det er ikke lenger krav om minimumsalder for å søke opptak til Politihøgskolen
 • søkere må ha førerkort klasse B senest 1. august året før de søker opptak
 • søkere må ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter) fra videregående opplæring (393-timer) innen søknadsfristen 1. mars

I tillegg gjør Politihøgskolen oppmerksom på følgende endring knyttet til opptaksprøver:

Politihøgskolen bestemmer, på grunnlag av søkers konkurransepoeng ved søknadsfristens utløp 1.mars, antall søkere som hvert år skal innkalles til opptaksprøver.

Mer om det nye kravet og endringene på Politihøgskolens nettsider.

Endringer i poengberegning for søkere med utenlandsk utdanning

Noen land har fått ny metode for hvordan karakterpoengsummen blir regnet ut, og noen land har fått ny omregningstabell.

Endringene gjelder:

Endringer i fag som kan gi språk- eller realfagpoeng og/eller dekke spesielle opptakskrav

Fra opptaket til studieåret 2018-2019 vil det være endringer i hvilke fag fra utenlandsk videregående skole som kan dekke spesielle opptakskrav og/eller gi språk- eller realfagpoeng. 

Endringene gjelder:

Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene

Det vil komme tilbud om forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene i 2018.

Skjerpet opptakskrav til enkelte studier i informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier. 

Noen studier vil få dette kravet fra og med opptaksåret 2019.

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2018-2019:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Bachelor i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor i matematikk

Bachelor i matematikk for teknologi og industri

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i statistikk

Bachelor i bioinformatikk

Bachelor i geovitenskap

Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)

Bachelor i meteorologi og oseanografi

Bachelor i petroleumsteknologi

Årsstudiet i naturvitenskapelige fag

Bachelor i datavitenskap

Bachelor i datateknologi

Bachelor i datasikkerhet

Bachelor i nanoteknologi

Integrert master i aktuarfag

Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Universitetet i Oslo (UiO)

Bachelor i matematikk og økonomi

Bachelor i matematikk med informatikk

Bachelor i kjemi og biokjemi

Bachelor i fysikk og astronomi

Bachelor i geologi og geografi

Bachelor i geofysikk og klima

Årsstudiet i realfag

Bachelor i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Bachelor i elektronikk, informatikk og teknologi

Bachelor i informatikk: robotikk og intelligente systemer

Lektorprogrammet, realfag

UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i matematikk og finans

Årsstudium i matematikk

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i geologi

Lektorutdanning trinn 8-13, realfag

Forsøksordningene er hjemlet i opptaksforskriften § 4.

Endringer i 2017

Kjønnspoeng til menn fjernes til dyrepleier og veterinær ved NMBU

Det har tidligere blitt gitt 2 kjønnspoeng til menn ved søking til veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) .

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtar regler for opptak til høyere utdanning og i brev av 5. april 2017 har departementet bestemt at kjønnspoeng for menn ved opptak til studieåret 2017-2018 blir fjernet. Kunnskapsdepartementet viser til at denne ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov. Disse poengene er derfor nå fjernet ved de aktuelle studiene.

Les mer på nettsidene til Regjeringen.

Les brevet fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Forkurs i matematikk sommeren 2017

Det vil bli tilbud om forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningene sommeren 2017. Forkurset er for deg som har 35 skolepoeng og minimum gjennomsnittskarakter 3 i fagene norsk (393 timer) og matematikk (224 timer). Det vil komme mer informasjon om påmelding, arrangør og tidspunkt for 2017 senere. 

Du kan også forbedre karakteren din i matematikk. Se mer om privatisteksamen og frister på vilbli.no eller privatistweb.no 

Grunnskolelærerutdanningene blir 5-årig masterutdanninger

Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn vil fra studieåret 2017-2018 være 5-årige masterutdanninger. Disse utdanningene har tidligere vært 4-årige.

Det er ikke lenger mulig å forbedre karakterer på utenlandske vitnemål

Fra og med studieåret 2017/2018 vil det ikke lenger være mulig for søkere med utenlandsk videregående utdanning å forbedre karakterer på det utenlandske vitnemålet ved å ta fag i norsk videregående skole.

Søkere som ønsker å forbedre gjennomsnittskarakteren, kan ta programfag i norsk videregående skole som gir språk- og realfagspoeng. Se informasjon under «Nye fag og forbedringer» på det enkelte land.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i norsk for enkelte studier

 • Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.
 • Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.

Begge kravene gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i engelsk for enkelte studier

 • Bachelor i engelskspråklige program ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i fellesfaget engelsk (140 timer). Har du bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende, har du dekket kravet.

Kravet gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Endringer i 2016

Nytt opptakskrav for grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 ble det innført et nytt opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. Det nye kravet er:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

En søker dekker karakterkravet i matematikk hvis man har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Søkere som har gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer), minst 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer), fikk tilbud om forkurs for å dekke det nye karakterkravet i matematikk.

Endringer i 2015

Faglærerutdanningene får opptakskrav

Kunnskapsdepartementet har vedtatt at alle faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag skal ha opptakskrav på 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 3 i matematikk (224 timer).

Språkkravet i norsk for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning kan dekke språkkravet i norsk ved en avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere (norskprøven) med minimum nivå B2 på alle delprøver. Norskprøven på minimum nivå B2 kan du ta første gang i desember 2015 hos Vox

Endringer i 2014

Tilleggsregler for språk og realfag

Det er bestemt at det skal gis tilleggspoeng (språkpoeng) for beståtte programfag i latin og gresk fra og med opptaket til studieåret 2014/2015.

Disse tilleggspoengene er innenfor den samme rammen på 4 poeng som gjelder for språk- og realfagspoeng, slik at ingen kan får flere enn 4 tilleggspoeng for programfag i realfag og fremmedspråk til sammen.

Endringer i 2013

Om krav til praksis

Det er bestemt at det tidligere kravet om at arbeidserfaring må være minst 50 % over minimum et halvt år, ikke lenger gjelder. Søkere uten dokumentert nedsatt arbeidsevne, får praksis regnet ut i forhold til heltidsstilling. Det er en forutsetning at praksis og utdanning til sammen ikke kan overskride 100 % i samme tidsperiode. Det er en forutsetning at søkeren kan dokumentere de fastsatte fagkravene.

I vurderinger om søkere dekker kravet til praksis i 23/5-regelen skal det fra og med 2013 tas hensyn til søkere som har, eller har hatt nedsatt arbeidsevne. Dokumentert nedsatt arbeidsevne kan delvis eller fullt dekke kravet til praksis. Nedsatt eller redusert arbeidsevne ved kan dokumenteres for eksempel attest fra lege eller kopi av vedtak fra NAV. Presiseringen er gjort i Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, og fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2013.

Realfags- og språkpoeng

Det kan ikke gis mer enn 1,5 realfags- og språkpoeng i samme fag.

Endringer i 2012

I opptaket 2012 var det ingen endringer i opptaksreglene.

Endringer i 2011

Tilleggsregler for språk og realfag

Departementet har vedtatt at det skal gis tilleggspoeng (språkpoeng) for beståtte programfag i andre fremmedspråk enn engelsk fra og med opptaket til studieåret 2011/2012. Disse tilleggspoengene er innenfor den samme rammen på 4 poeng som gjelder for realfagspoeng nå, slik at ingen kan få flere enn 4 tilleggspoeng for programfag i realfag og fremmedspråk.

Idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole

Det er ikke opptaksprøve til bachelorstudiet i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Endringer i 2010

Lærerutdanningen

Fra og med opptaket i 2010 er det ikke lenger tilbud om allmennlærerutdanning, men en grunnskolelærerutdanning som er delt i to retninger:

 • Grunnskolelærer for 1.-7. trinn
 • Grunnskolelærer for 5.-10. trinn

Endringer i 2009

Fordypnings- og realfagspoeng ble endret

Fordypningspoengene (maks 4) falt bort, mens maks realfagspoeng ble redusert fra 6 til 4. Dermed er maks poengsum i kvoten for førstegangsvitnemål (tidligere primærvitnemålskvoten) redusert med 6 poeng. 

Tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning er redusert fra 3 til 2. Dermed er maks poengsum i ordinær kvote redusert med 7 poeng. 

Også bonuspoengene for søkere med studieretning for musikk, dans og drama er fjernet. 

Opptak til medisinstudiet har nå samme regler for tilleggspoeng som andre grunnutdanninger. 


Gjeldende regler for poengberegning

Poenggrenser kan ikke sammenlignes

På grunn av store endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 og senere sammenlignes med tidligere års poenggrenser.