Skoleregister

Formålet med Skoleregisteret er å gjøre det mulig å knytte elektroniske vitnemål til utstederskole.

For at en skole skal kunne sende vitnemålsfiler til NVB må den først opprettes i NVBs Skoleregister. Skolens organisasjonsnummer (ORGNR) fra Enhetsregisteret i Brønnøysund er primærnøkkelen i NVBs Skoleregister. Orgnummeret skal være unikt. Skolenummeret er annen nøkkel for identifikasjon av vitnemål. Alle nye inklusivt sammenslåtte skoler må registreres med nytt organisasjonsnummer og nytt skolenummer i NVB.
 
Feil i orgnr, skolenr eller skolenavn og skolens kontaktopplysninger bør meldes til NVB på epost til nvb-drift@samordnaopptak.no. Feil i kontaktopplysningene for de fylkeskommunale skolene må meldes til NVBs fylkesansvarlig.
 

Publisert 6. aug. 2013 14:00 - Sist endret 8. jan. 2018 16:45