Realkompetanse

Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak, og har praksis eller utdanning som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Hvem kan søke med realkompetanse?

Du kan søke på grunnlag av realkompetanse hvis du fyller 25 år eller mer det året du søker opptak.

Det er ikke mulig å søke med realkompetanse hvis du allerede har generell studiekompetanse, eller er kvalifisert til studiet på en annen måte.

Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse dersom studiet har krav om et visst antall skolepoeng, som for eksempel grunnskolelærer-, faglærer- og lektorutdanningene.

Søker du studier som har krav om en bestemt karakter i et fag, må du ha faget med den karakteren som kreves. Dette karakterkravet kan du ikke få realkompetansevurdering i. Dette gjelder for eksempel masterutdanningene i teknologi ved NTNU.

Slik søker du

Du må søke og krysse av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden senest 1. mars.

Hva må du laste opp?

1

Utdanning
Du må laste opp alt du har av vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.

2

Praksis
Du må laste opp dokumentasjon på all yrkespraksis, ulønnet arbeid/omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste. Eksempler på type dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver, Skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis eller bostedsattest.

3

Arbeid eller verv i frivillige organisasjoner
Du skal laste opp attest hvis du har jobbet og/eller hatt tillitsverv i frivillige organisasjoner.

4

Egenvurdering og motivasjonsbrev
Du skal skrive og laste opp en egenvurdering. Der beskriver du hvorfor du mener at du kan gjennomføre studiet. I tillegg skal du skrive og laste opp et motivasjonsbrev. Der forklarer du hvorfor du er motivert for studiet. Søker du opptak til et studium som omfatter forskjellige studieretninger, må du oppgi hvilken studieretning du søker opptak til.

5

Egne krav for læresteder og studier

Noen læresteder og studier krever mer omfattende dokumentasjon enn andre. Dette kan for eksempel være en bestemt type praksis, et visst antall år med relevant praksis, minstekarakter i bestemte fag og lignende. Dette finner du informasjon om på lærestedenes nettsider.

Sjekk om lærestedet og studiet har spesielle krav

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH)

Mer om krav til realkompetanse ved Ansgar Teologiske Høgskole.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Mer om krav til realkompetanse ved Arkitektur- og designhøgskolen.

Det teologiske Menighetsfakultet (MF)

Mer om krav til realkompetanse ved Det teologiske Menighetsfakultetet.

Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH)

Har ingen spesielle krav.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH)

Mer om krav til realkompetanse ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Molde (HiM)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Oslo og Akershus (OSLOMET)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet).

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) / Universitetet i Sørøst-Norge

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen Sørøst-Norge.

Høgskolen i Østfold (HiØ)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen i Østfold.

Høgskulen i Volda (HVO)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskulen i Volda.

Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskulen på Vestlandet.

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Mer om krav til realkompetanse ved Lovisenberg diakonale høgskole.

NLA Høgskolen (NLA)

Mer om krav til realkompetanse ved NLA Høgskolen.

Nord Universitet (NORD)

Mer om krav til realkompetanse ved NORD Universitet.

Norges Handelshøyskole (NHH)

Har ingen spesielle krav.

Norges idrettshøgskole (NIH)

Mer om krav til realkompetanse ved Norges idrettshøgskole.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Har ingen spesielle krav.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Har ingen spesielle krav.

Noroff (NOROFF)

Har ingen spesielle krav.

Politihøgskolen (PHS)

Mer om krav til realkompetanse ved Politihøgskolen.

Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH)

Har ingen spesielle krav.

Universitetet i Agder (UiA)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Agder.

Universitetet i Bergen (UiB)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Bergen.

Universitetet i Oslo (UiO)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Stavanger (UiS)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Stavanger.

UiT Norges arktiske universitet (UIT)

Mer om krav til realkompetanse ved UiT Norges arktiske universitet.

VID vitenskapelige høgskole (VID)

Mer om krav til realkompetanse ved VID vitenskapelig høgskole.

Du skal ikke laste opp sensitiv dokumentasjon

Hvis du har dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger, kan du ikke laste det opp i søknaden og må sende det i posten til saksbehandleren din. Adressen til saksbehandler finner du i søknaden din.

Har du spørsmål om realkompetanse?

Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til sine studier. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike læresteder. Hvis du har spørsmål om hvilken dokumentasjon du må laste opp, må du kontakte lærestedet som du skal søke opptak til.

Publisert 11. jan. 2013 11:13 - Sist endret 23. mai 2018 16:20