Universitet og høgskole - Rudolf Steinerskole

Har du fullført vidaregåande opplæring ved ein Rudolf Steinerskole har du fått anten eit vitnemål med karakterar, eller eit vitnesbyrd utan karakterar.

Ikon for universitet og høgskole

Vitnemål med karakterar

Viss du har fullført og bestått vidaregåande opplæring ved ein steinerskole har du fått eit vitnemål med påskrifta «har oppnådd generell studiekompetanse».

Er du usikker på om du har, eller vil få, generell studiekompetanse, kan skolen din gje deg meir informasjon om dette.

Vitnemål frå steinerskolen vert ikkje lagra i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Vitnesbyrd utan karakterar

Viss du har fått eit vitnesbyrd utan karakterar, blir det fyrst vurdert om du har generell studiekompetanse når du søkjer opptak. Har du generell studiekompetanse, får du ei individuell vurdering.

Vitnesbyrd frå steinerskolen vert ikkje lagra i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Publisert 11. jan. 2013 11:34 - Sist endret 19. jan. 2020 01:07