Universitet og høgskole - Kvote for Nord-Troms og Finnmark

Noen studier ved UiT Norges Arktiske Universitet har kvoter for søkere med nordnorsk tilknytning

Ikon for universitet og høgskole

På medisin ved UiT er 60 % av studieplassene reservert søkere med nordnorsk tilknytning. Av disse er åtte plasser reservert søkere fra Nord-Troms og Finnmark.

Nord-Troms

Kvote for Nord-Troms omfatter syv kommuner. Kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord utgjør til sammen Nord-Troms.

Finnmark

Kvote for søkere fra Finnmark omfatter hele fylket. 

 

Publisert 12. nov. 2014 14:49 - Sist endret 17. jan. 2020 17:52