Universitet og høgskole - Fag fra Reform 94 som kan forbedres

Hvis du gikk på videregående skole under Reform 94 (1997-2007) kan du forbedre noen fag med tilsvarende fag i Kunnskapsløftet.

Ikon for universitet og høgskole

Du kan ta fagene som privatist. På www.vilbli.no finner du mer informasjon om opplæringstilbudet der du bor.

Følgende fellesfag fra Reform 94

kan forbedres med fag fra Kunnskapsløftet

Norsk på VKII-nivå

Norsk på Vg3-nivå med fagkodene NOR1211, NOR1212 og NOR1213 *

Engelsk

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VG1200 og/eller med 5 timer eller 2 + 2 timer på to kompetansebevis.

Engelsk i norsk videregående skole

For elever: 140 timer, fagkode ENG1002, trekkfag skriftlig og/eller muntlig

For privatister: 140 timer, fagkode ENG1002 og ENG1102, obligatorisk skriftlig og muntlig eksamen
 

Samfunnslære

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VG2500 og med 2 timer.

Samfunnsfag med fagkoden SAF1001

Nyere historie

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VG4600 og med 4 timer.

Historie med fagkoden HIS1003

Nyere og eldre historie

Begge fagene

Historie med fagkoden HIS1002

Naturfag

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VG1400 og med 5 timer.

Naturfag med fagkoden NAT1002

Matematikk 1MX eller 1MY

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med 5 timer

Matematikk med fagkoden MAT1011/1013 og MAT1017/1015**

Geografi

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden AA2010.

Geografi med fagkoden GEO1001

Religion og etikk                 

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VF4700

Religion med fagkoden REL1001

Kroppsøving

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VF4900

Kroppsøving med fagkoden KRO1006

B-språk 2

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VTxx20

Fremmedspråk nivå II tatt som fellesfag med fagkoden FSPxxxx

Du må forbedre samme språk. Faget gir ikke språkpoeng.

C-språk 2

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VTxx50

Fremmedspråk nivå I tatt som fellesfag med fagkoden FSPxxxx

Du må forbedre samme språk. Faget gir ikke språkpoeng.

C-språk 3

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VTxx60

Fremmedspråk nivå I og II tatt som fellesfag med fagkoden FSPxxxx

Du må forbedre samme språk. Faget gir ikke språkpoeng.

*Norskfaget må være bestått i alle delene av faget; hovedmål, sidemål og muntlig (Fritak i én av delene er sidestilt med bestått). Søkere kan forbedre enkelte av delene i faget uavhengig av hverandre og på tvers av strukturer. Dette gjelder kun om du forbedrer karakteren din, og ikke for å dekke kravet til å få vitnemål.

** Disse fagene har siste eksamen våren 2012. Fra og med våren 2011 er fellesfaget matematikk oppdelt i KL, slik at du også kan forbedre deg med MAT1011 eller MAT1013 (begge 140 timer) + MAT1015 eller MAT1017 (begge 84 timer). Har du et studieretningsfag i matematikk på R94-vitnemålet ditt (2MZ/3MZ/2MX/3MX), kan du forbedre deg i 1MX eller 1MY ved å ta 140-timarsfagaene MAT1011 eller MAT1013 alene.

Følgende programfag fra Reform 94

kan forbedres med fag fra Kunnskapsløftet

Biologi 2BI

Biologi 1

Biologi 3BI

Biologi 2

Fysikk 2FY

Fysikk 1

Fysikk 3FY

Fysikk 2

Kjemi 2KJ

Kjemi 1

Kjemi 3KJ

Kjemi 2

Matematikk 2MX

Matematikk R1

Matematikk 3MX

Matematikk R2

Matematikk 2MZ

Matematikk S1

Matematikk 3MZ

Matematikk S2

B-språk 4

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VTxx30.

Fremmedspråk nivå III tatt som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk.

C-språk 2

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VTxx50.

Fremmedspråk nivå I tatt som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk.

C-språk 3

Faget er ført på vitnemål eller kompetansebevis med fagkoden VTxx60.

Fremmedspråk nivå II tatt som programfag med fagkoden PSPxxxx

Du må forbedre samme språk.

Andre fag du kan forbedre finner du i tabell 4 i brev fra Utdanningsdirektoratet av 11.september 2009 - Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 13. jan. 2020 18:42