29. juli

Suppleringsopptak. Det er berre nokre søkjarar som får svar i suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket er ferdigkøyrt.

Viss du får eit nytt tilbod suppleringsopptaket, mistar du automatisk den tidlegare tildelte studieplassen.

Merk at det berre er søkjarar som får nytt tilbod eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovudopptaket, som får svar i suppleringsopptaket. Søkjarar som får eit nytt tilbod eller blir studiekvalifiserte etter hovudopptaket vil få e-post når svaret er klart. Svaret registrerer du i søknaden din.

Viss du ikkje har fått nytt svar, har du ikkje fått eit nytt tilbod. Du kan framleis stå på venteliste til eventuelle etterfyllingsopptak.

 

Publisert 16. jan. 2013 16:20 - Sist endra 27. juli 2019 15:56