Belgia - flamsk

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Diploma van Secundair Onderwijs

  • Getuigschrift van Hoger Secundair Onderwijs + Bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

For å få generell studiekompetanse må du dokumentere en godkjent test i norsk og godkjent test i engelsk.

Publisert 14. mars 2016 14:26 - Sist endret 16. jan. 2018 12:33