Universitet og høgskole - Alderspoeng

I ordinær kvote får du poeng for alderen din. Du får automatisk alderspoeng ut i fra hvilket år du er født.

Ikon for universitet og høgskole

Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, hvis du har fullført og bestått videregående opplæring. Du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng.

Tabellen gjelder for opptak til studier med studiestart høsten 2021 eller våren 2022.

Født: Alderspoeng:
2001 2
2000 4
1999 6
1998 eller tidligere 8


Er du 23/5-søker eller søker opptak til et deltidsstudium med krav om forpraksis?

Hvis du poengberegnes etter 23/5-regelen, eller søker opptak til et deltidsstudium med krav om forpraksis, får du alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år. Tabellen gjelder for opptak til studier med studiestart høsten 2021 eller våren 2022.

Født: Alderspoeng:
1997 2
1996 4
1995 6
1994 eller tidligere 8

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 27. okt. 2020 15:38