Universitet og høgskole - Realfagspoeng

Du kan få realfagspoeng for realfag du har tatt i videregående opplæring.

Ikon for universitet og høgskole

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. 

Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Du får for eksempel 1,5 realfagspoeng for kombinasjonen S1 + S2 + R2.

Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng. Realfag som du har tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs eller annet sted, får du ikke realfagspoeng for, selv om det kan dekke spesielle opptakskrav.

Disse fagene gir realfagspoeng

Kunnskapsløftet

Fag tatt i kunnskapsløftet

Realfagspoeng

Matematikk S1

0,5

Matematikk S2

0,5

Matematikk R1

0,5

Matematikk R2

1

Fysikk 1

0,5

Fysikk 2

1

Kjemi 1

0,5

Kjemi 2

0,5

Biologi 1

0,5

Biologi 2

0,5

Geofag 1

0,5

Geofag 2

0,5

Informasjonsteknologi 1

0,5

Informasjonsteknologi 2

0,5

Teknologi og forskningslære 1

0,5

Teknologi og forskningslære 2

0,5

Vg3 naturbruk

0,5

Steinerskolen

Fag tatt på Steinerskolen

Realfagspoeng

140 timer matematikk som programfag (Matematikk 2)

0,5

280 timer matematikk som programfag (Matematikk 3)

1,5

140 timer fysikk som programfag (Fysikk 2)

0,5

280 timer fysikk som programfag (Fysikk 3)

1,5

140 timer biologi som programfag (Biologi 2)

0,5

280 timer biologi som programfag (Biologi 3)

1,0

140 timer kjemi som programfag (Kjemi 2)

0,5

280 timer kjemi som programfag (Kjemi 3)

1,0

140 timer Data IT som programfag (Data IT 1)

0,5

280 timer Data IT som programfag (Data IT 1+2)

1,0

Gikk du på videregående før Kunnskapsløftet?

Reform 94

Reform 94

Fag tatt i Reform 94

Realfagspoeng

Matematikk 2MZ / 2MY

0,5

Matematikk 3MZ / 3MY

0,5

Matematikk 2MX

0,5

Matematikk 3MX

1

Fysikk 2FY

0,5

Fysikk 3FY

1

Kjemi 2KJ

0,5

Kjemi 3KJ

0,5

Biologi 2BI

0,5

Biologi 3BI

0,5

Brukersystem 1A

0,5

Informasjonsbehandling 1B

0,5

Systemutvikling 2A

0,5

Systemdrift 2B

0,5

Forskningslære I

0,5

Forskningslære II

0,5

Design og teknologi I

0,5

Design og teknologi II

0,5

Endret struktur (ca. 1991/92 – 1996)

Endret struktur (ca. 1991/92 – 1996)

Fag tatt i Endret struktur

Realfagspoeng

Matematikk 2MN

0,5

Matematikk 3MN

1

Matematikk 2MS

0,5

Matematikk 3MS

0,5

Fysikk 2FY

0,5

Fysikk 3FY

1

Kjemi 2KJ

0,5

Kjemi 3KJ

0,5

Biologi 2BI

0,5

Biologi 3BI

0,5

Tradisjonell struktur (ca. 1976 – 1991/92)

Tradisjonell struktur (ca. 1976 – 1991/92)

Fag tatt i tradisjonell struktur

Realfagspoeng

Matematikk 2MN

0,5

Matematikk 3MN

1

Matematikk 2MS

0,5

Matematikk 3MS

0,5

Fysikk 2FY

0,5

Fysikk 3FY

1

Kjemi 2KJ

0,5

Kjemi 3KJ

0,5

Biologi 2BI

0,5

Biologi 3BI

0,5

Tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium)

Tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium)

Fag tatt i tradisjonelt linjedelt gymnas

Realfagspoeng

Matematikk fra realfag- og naturfaglinja

1,5

Matematikk fra økonomisk gymnas 0,5

Fysikk fra naturfaglinja

1,5 fram til 1974

0,5 fra 1975

Fysikk fra realfaglinja

1,5

Kjemi fra naturfaglinja

1

Biologi fra naturfaglinja

1

 

Har du tatt realfag i tillegg til fagene som var obligatoriske i utdanningen din?

Har du tatt realfag som gir realfagspoeng eller dekker spesielle opptakskrav, skal karakteren du får i faget regnes med i karakterpoengene.

Hvis de realfagene du har tatt ikke er nødvendig for å få generell studiekompetanse eller for å dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få realfagspoeng. 

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 22. okt. 2020 12:41