Hva er alderspoeng?

I ordinær kvote får du poeng for alderen din. Du får automatisk alderspoeng ut i fra hvilket år du er født.

Fra og med det året du fyller 20 år får du 2 alderspoeng for hvert år, men du kan ikke få mer enn 8 alderspoeng. Tabellen gjelder for opptak til studier med studiestart høsten 2018 eller våren 2019.

Født: Alderspoeng:
1998 2
1997 4
1996 6
1995 eller tidligere 8


Er du 23/5-søker eller søker opptak til et deltidsstudium med krav om forpraksis?

Hvis du poengberegnes etter 23/5-regelen, eller søker opptak til et deltidsstudium med krav om forpraksis, får du alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år. Tabellen gjelder for opptak til studier med studiestart høsten 2018 eller våren 2019.

Født: Alderspoeng:
1994 2
1993 4
1992 6
1991 eller tidligere 8

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 1. feb. 2018 17:17