Språkpoeng

Du kan få språkpoeng for språkfag du har tatt i videregående opplæring.

Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 språkpoeng for samme språk.

Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi språkpoeng. Språkfag du har tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs eller annet sted, får du ikke språkpoeng for, selv om det kan dekke spesielle opptakskrav.

Du får ikke språkpoeng for obligatoriske fag. Du får heller ikke språkpoeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Disse fagene gir språkpoeng

Kunnskapsløftet

Fag tatt i kunnskapsløftet

Språkpoeng

Fremmedspråk som programfag med et omfang på 140 timer (Fag som har kode PSPxxxx)

0,5

Programfagene gresk og latin 0,5

Fremmedspråk nivå III

1

 

Reform 94

Fag tatt i Reform 94

Språkpoeng

Fremmedspråk som studieretningsfag på 5 uketimer

0,5

Et tredje fremmedspråk på 4 + 4
uketimer

0,5

Et tredje fremmedspråk på på 4 + 4 + 4 uketimer

1

B-språk 4 (fordypning på ditt andre fremmedspråk)

1

 

Endret struktur (ca. 1991/92 – 1996)

Fag tatt i Endret struktur

Språkpoeng

Fremmedspråk tatt som 5 uketimer studieretningsfag

0,5

Et tredje fremmedspråk tatt med 4 uketimer i to år (til sammen 8 uketimer)

0,5

Et tredje fremmedspråk tatt med 5 uketimer i to år (til sammen 10 uketimer)

1

Et tredje fremmedspråk tatt med 4 uketimer over 3 år (til sammen 12 uketimer)

1

B-språk tatt som studieretningsfag med 5 uketimer på VKII

1

 

Tradisjonell struktur (ca. 1976 – 1991/92)

Fag tatt i Tradisjonell struktur

Språkpoeng

B-språk tatt som linjefag med 2 + 5 uketimer

1

C-språk tatt som linjefag med 4 + 3 uketimer

0,5

C-språk tatt som linjefag med 5 + 5 uketimer

1

 

Tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium)

Fag tatt i linjedelt gymnas

Språkpoeng

Fransk c-språk tatt som et tredje fremmedspråk med 4 uketimer over 3 år (til sammen 12 uketimer) på engelsklinje

1

Fransk c-språk tatt som et tredje fremmedspråk med 4 uketimer over 2 år (til sammen 8 uketimer) på real-, latin-, musikk-, norrøn- og naturfaglinje (den siste kun før 1975)

0,5

Fransk eller spansk c-språk tatt som et tredje fremmedspråk med med 4 uketimer over 2 år på økonomisk gymnas

0,5

Fullført engelsklinje med utvidet fransk eller tysk

1

Fullført engelsklinje med utvidet fransk og tysk

1,5

Tysk eller fransk på samfunnsfaglinje

1

 

Steinerskolen

Fag tatt på Steinerskolen

Språkpoeng

PSPRSXX Programfag språk nivå III

1

Fremmedspråk som programfag med et omfang på 140 timer 

0,5

Har du tatt språkfag i tillegg til fagene som var obligatoriske i utdanningen din?

Har du tatt språkfag som gir språkpoeng eller dekker spesielle opptakskrav, skal karakteren du får i faget regnes med i karakterpoengene.

Hvis de språkfagene du har tatt ikke er nødvendig for å få generell studiekompetanse eller for å dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum.

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 16. okt. 2017 13:01