Fagskole - Slik dokumenterer du vidaregåande opplæring

Fag frå vidaregåande skule må du dokumentere med vitnemål eller kompetansebevis. Utskrift frå eksamensprotokoll er ikkje gyldig som dokumentasjon på fag tekne i Kunnskapsløftet og i Reform 94.

Ikon for fagskole

På Utdanningsdirektoratets nettsider finn du døme på dokument utferda på papir.

Vitnemål og kompetansebevis frå Kunnskapsløftet 

Døme på vitnemål for studieførebuande utdanningsprogram, yrkesfagleg opplæring og kompetansebevis.

Vitnemål og kompetansebevis frå Reform 94

 • Kompetansebevis er dokumentasjon på
  • fullført, men ikkje bestått opplæringsløp
  • fullført årstrinn, men ikkje heile opplæringsløp
  • fullført eitt eller fleire fag eller delar av fag.
 • Vitnemål er dokumentasjon på
  • beståtte 3-årige løp
  • noen 4-årige løp (TAF/YSK)

Vitnemål frå endra struktur (AEA)

 Vitnemål frå endra struktur (AEA)
                          

Vitnemål frå tradisjonell struktur (ATA)

Vitnemål frå tradisjonell struktur (ATA)

Vitnemål frå Handel og kontor

Eit vitnemål frå kvart årstrinn.

Vitnemål frå Handel og kontor - grunnkursVitnemål frå Handel og kontor - vidaregåande kurs 1Vitnemål frå Handel og kontor - vidaregåande kurs 2

 

Har du teke fag- eller sveinebrev i Reform 94 eller tidlegare?

Det dokumenterer du med fag- eller sveinebrevet og all vidaregåande opplæring som ligg til grunn for fag- og sveinebrevet.

Publisert 17. jan. 2020 09:39 - Sist endra 26. okt. 2022 14:38