Fagskole - Slik dokumenterer du yrkespraksis

Ikon for fagskole

Du må dokumentere yrkespraksis med godkjent dokumentasjon. I dei tilfella der du må dokumentere at yrkespraksisen du har er relevant for studiet, anten for å dekkje opptakskravet eller for å få eventuelle tilleggspoeng, må dokumentasjonen på praksis også vise kva for type arbeid som ble utført.

A

Læretid

Læretid i bedrift dokumenterer du med attest fra arbeidsgjevar. Fagbrev eller sveinebrev er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon.

  B

  Lønna arbeid

  Løna arbeid dokumenterer du med arbeidsattest der det står:

  • startdato og sluttdato for arbeidsperioda og
  • kor stort omfang stillinga hadde, i timar per veke eller i stillingsprosent og
  • fullt namn til bedrifta og
  • fullt namn og stilling til den som har signert attesten og
  • dato for utferding av dokumentet
  C

  Sjølvstendig næringsverksemnd

  Sjølvstendig næringsverksemnd dokumenterer du med utskrift frå Einingsregisteret (Brønnøysundregistera). 

  D

  Omsorgsarbeid

  Omsorgsarbeid dokumenterer du med:

  • bustadattest frå Skatteetaten for søkjar og barn som viser at de har budd på samme adresse, eller
  • attest fra lege eller liknande som viser omsorgsarbeid for nært familiemedlem.
   E

   Frivillig arbeid

   Uløna frivillig arbeid dokumenterer du med attest der det står:

   • startdato og sluttdato for arbeidsperioda og
   • kor stort omfang stillinga hadde, i timar per veke eller i stillingsprosent og
   • fullt namn til bedrifta og
   • fullt namn og stilling til den som har signert attesten og
   • dato for utferding av dokumentet

    

    Publisert 17. jan. 2020 09:39 - Sist endra 9. mars 2020 14:42