Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Mangler du 1 års universitetsutdanning?

Hvis du ikke har fullført minst 1 års høyere utdanning fra Colombia, kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

Du kan ha dekket noen av disse fagene hvis du har tatt tilsvarende fag i din tidligere utdanning.

Studiekompetansefag

Er godkjent hvis du har

 Norsk

Kan ikke godkjennes

 Historie

Kan ikke godkjennes

 Samfunnsfag

Kan ikke godkjennes

 Engelsk

Kan ikke godkjennes

 Matematikk

Er godkjent med matematikk de 2 siste årene fra Bachillerato (Académico eller Clássico), alle linjer

 Naturfag

Er godkjent fra Bachillerato (Académico eller Clássico), naturvitenskaplig linje eller
med to av fagene kjemi, fysikk, biologi de 2 siste årene fra andre linjer

Hvis to eller flere av fagene over er godkjent kan du enten

A

 ta alle studiekompetansefagene selv om du har dekket fag fra før, eller

B

 ta fagene du ikke dekker, og ett eller flere valgfrie programfag innenfor programmet studiespesialisering.

Summen av alle fagene du tar må være minst 840 timer. ​

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Publisert 22. jan. 2013 14:13 - Sist endret 5. feb. 2019 10:55