Colombia - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Hvis du mangler 1 års høyere utdanning

Hvis du må ta fag i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din colombianske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Utregning av konkurransepoengsum for deg som må ta fag i Norge

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 2

+ gjennomsnittet av fagene du har tatt i norsk videregående skole (inkludert karakteren i norsk)

Summen deles på 3 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Det må stå på karakterutskriften fra  videregående skole hvilken karakterskala som ble brukt og hva som var laveste beståtte karakter for at vi skal kunne rangere søknaden din. Hvis dette ikke står på karakterutskriften, må du dokumentere dette med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller fra colombianske utdanningsmyndigheter.

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle karakterene dine fra de 2 siste årene på videregående skole.

Karakterskala med 3 beståtte karakterer

For å bruke omregningtabellen må alle karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.
Karakterskala med 3 beståtte karakterer Tallverdi
E (Excelente) Desempeño Superior 10
S (Sobresaliente) Desempeño Alto 8
A (Aceptable/Aprobado) Desempeño Básico 6
D (Deficiente) eller I (Insuficiente) Desempeño Bajo Regnes ikke om

Etter at du har gitt alle karakterene en tallverdi regner du ut gjennomsnitt av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Omregningstabell 0-10 med 6 som laveste bestått

Colombia Norge Colombia Norge Colombia Norge Colombia Norge
6,00-6,09 2,00 7,10-7,19 3,10 8,20-8,29 4,20 9,30-9,39 5,30
6,10-6,19 2,10 7,20-7,29 3,20 8,30-8,39 4,30 9,40-9,49 5,40
6,20-6,29 2,20 7,30-7,39 3,30 8,40-8,49 4,40 9,50-9,59 5,50
6,30-6,39 2,30 7,40-7,49 3,40 8,50-8,59 4,50 9,60-9,69 5,60
6,40-6,49 2,40 7,50-7,59 3,50 8,60-8,69 4,60 9,70-9,79 5,70
6,50-6,59 2,50 7,60-7,69 3,60 8,70-8,79 4,70 9,80-9,89 5,80
6,60-6,69 2,60 7,70-7,79 3,70 8,80-8,89 4,80 9,90-9,99 5,90
6,70-6,79 2,70 7,80-7,89 3,80 8,90-8,99 4,90 10,00 6,00
6,80-6,89 2,80 7,90-7,99 3,90 9,00-9,09 5,00    
6,90-6,99 2,90 8,00-8,09 4,00 9,10-9,19 5,10    
7,00-7,09 3,00 8,10-8,19 4,10 9,20-9,29 5,20    

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Hvis du har en annen karakterskala

Foreløpig er det bare utarbeidet omregningstabell for karakterskala 6-10 og skala med 3 beståtte karakterer. Hvis du dokumenterer at du har en annen bestått karakter eller har en annen karakterskala, vil gjennomsnittskarakteren din bli lineært regnet om til en norsk gjennomsnittskarakter og du vil få en poengsum som du konkurrer med i opptaket.

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng.Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- eller realfagspoeng.

Du får ikke poeng for spansk eller lokale språk tatt på videregående skole i Colombia. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Hvis antall timer du har hatt i enkelte fag ikke står på karakterutskriften din fra videregående skole (Certificado de Notas/Calificaciones de los grados 10 y 11), må du dokumentere antall timer du har hatt med en bekreftelse fra skolen du gikk på eller colombianske utdanningsmyndigheter.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har bestått

Antall poeng

Matematikk R1

Til sammen minst 7 uketimer matematikk i løpet av år 10 og 11

0,5

Matematikk R1 og

Matematikk R2

Til sammen minst 11 uketimer matematikk  i løpet av år 10 og 11

1,5

Fysikk 1

Til sammen minst 5 uketimer fysikk i løpet av år 10 og 11

0,5

Kjemi 1

Til sammen minst 5 uketimer kjemi i løpet av år 10 og 11

0,5

Biologi 1

Til sammen minst 5 uketimer biologi i løpet av år 10 og 11

0,5

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Colombia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 6 sammenhengende år. I tillegg må du ha fullført ett års høyere utdanning det første året etter videregående skole. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 7 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 14:13 - Sist endret 2. des. 2022 11:05