Island – opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Stúdentspróf

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

Utdanningsreform av 2008 (stúdentspróf med minst 200 framhaldskolaeiningar / fein)

For å dekke kravet i norsk, må du ha 20 fein i islandsk hvorav 10 fein må være på nivå 3  (3. Þrep) og minst 5 fein i dansk, norsk eller svensk.

For å dekke kravet i engelsk, må du ha 10 fein i engelsk på nivå 2 eller 3 (2. eller 3. Þrep) 

Utdanningsreform av 2003 (stúdentspróf med 140 einingar)

For å dekke kravet i norsk, må du enten ha:

  • 15 einingar i islandsk eller
  • 9 einingar i islandsk og 6 einingar i dansk, norsk eller svensk.

For å dekke kravet i engelsk, må du ha  minst 9 einingar i engelsk 

3

Lastet opp riktig dokumentasjon

Det er viktig at du laster opp riktig dokumentasjon i søknaden din.

 

 

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 8. mars 2021 11:05