Island – hvordan få generell studiekompetanse

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universiteter på Island, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole. Studiekompetansefagene tilsvarer 1 skoleår (840 timer), men du kan også ta fagene som privatist.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

I tabellen nedenfor ser du hvordan de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Island. Fagene må være bestått med karakteren 5 eller bedre for at de skal godkjennes.

Tabellen gjelder utdanningreform av 2008 (stúdentspróf med minst 200 framhaldskolaeiningar / fein)

Studiekompetansefagene

Er dekket hvis du har

Norsk 393 timer

20 fein i islandsk hvorav 10 fein må være på nivå 3 (3. Þrep)

+
minst 5 fein i dansk, norsk eller svensk

Engelsk 140 timer

10 fein i engelsk (enska) på nivå 2 eller 3 (2. eller 3. Þrep)

Historie 140 timer

10 fein i historie (saga)

Samfunnsfag 84 timer

5 fein i samfunnsfag/sosiologi (felagsfræði)

Matematikk 224 timer

15 fein i matematikk (stærðfræði) 

Naturfag 140 timer

10 fein i naturfag (náttúruvísindi) eller

til sammen 10 fein i 2 av fagene kjemi, fysikk eller biologi (minst 2 fein i hvert fag) 

Tabellen gjelder utdanningreform av 2003 (stúdentspróf med 140 einingar)

Studiekompetansefagene

Er dekket hvis du har

Norsk 393 timer 15 einingar i islandsk eller
9 einingar i islandsk og 6 einigar i dansk, norsk eller svensk

Engelsk 140 timer

9 einingar i engelsk (enska)

Historie 140 timer 6 einingar i historie (saga)
Samfunnsfag 84 timer  3 einingar i samfunnsfag/sosiologi (felagsfræði)
Matematikk 224 timer 6 einingar matematikk (stærðfræði) 
Naturfag 140 timer

9 eininger i naturfag (náttúruvísindi) eller

til sammen 9 einingar i 2 av fagene kjemi, fysikk eller biologi (minst 3 eininger i hvert fag)

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, kan du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 8. mars 2021 10:59