Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universiteter på Island, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole. Studiekompetansefagene tilsvarer 1 skoleår (840 timer), men du kan også ta fagene som privatist.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

I tabellen nedenfor ser du hvordan de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Island. Fagene må være bestått med karakteren 5 eller bedre for at de skal godkjennes.

Studiekompetansefagene

Er godkjent hvis du har

Norsk 393 timer 15 einingar i islandsk eller
9 einingar i islandsk og 6 einigar i dansk, norsk eller svensk
Historie 140 timer 6 einingar i historie
Samfunnsfag 84 timer 3 einingar i samfunnsfag/sosiologi
Engelsk 140 timer 9 einingar i engelsk
Matematikk 224 timer 6 einingar matematikk
Naturfag 140 timer 9 eininger i naturfag

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, kan du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 16. jan. 2018 14:41