Tyskland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole ( Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ) i Tyskland.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Matematikk (2 kurs)

Matematikk R1+R2

Matematikk  (4 kurs) eller Leistungskurs (LF)

Fysikk 1

Fysikk (2 kurs)

Fysikk 1+2 Fysikk (4 kurs) eller Leistungskurs (LF)

Kjemi 1

Kjemi (2 kurs)

Kjemi 1+2 Kjemi (3 kurs) eller Leistungskurs (LF)

Biologi 1

Biologi (2 kurs) eller Leistungskurs (LF)

Biologi 1+2 Biologi (4 kurs) eller Leistungskurs (LF)

Et kurs tilsvarer et semester (1/2 år). For at et fag fra Tyskland skal dekke et spesielt opptakskrav, må gjennomsnittskarakteren av alle karakterene i faget være minst 5 punkte.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med matematikk på Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife hvis du enten:

  • har 1 kurs matematikk med gjennomsnittskarakteren 7 punkte eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med matematikk på Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife hvis du enten:

  • har 1 kurs matematikk med gjennomsnittskarakteren 10 punkte eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med matematikk på Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife hvis du:

  • har 4 kurs matematikk eller matematikk Leistungskurs (LF) med gjennomsnittskarakteren 10 punkte eller bedre

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk eller

hvis du har engelsk på Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife med gjennomsnittskarakteren 10 punkte eller bedre

Publisert 23. jan. 2013 15:14 - Sist endret 5. jan. 2021 11:12