Søker- og opptakstall 2019

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, opptakstall etter hovedopptaket og suppleringsopptaket i juli. Se informasjonsplan for offentliggjøring av tall.

Søkertall april 2019

Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019

138 732 personer har per 16. april 2019 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %.

- Etter kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene ser vi i år en nedgang på 2,3 %. Tallene for 2019 viser likevel at det fortsatt er god søking til høyere utdanning, sier avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit, Ann Elisabeth Wedø.

Les hele pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

 

Faktanotat om søkertallene for 2019 - fra Samordna opptak

Presentasjon av søkertallene for 2019 - fra Samordna opptak 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Statistikk over søkere per april 2019

Ofte etterspurte statistikker - april 2019:

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass  
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene
Alle studier fordelt på utdanningstyper 

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Statistikkforespørsler kan sendes til statistikk@samordnaopptak.no 
Informasjonsrådgiver besvarer andre henvendelser fra media

Se endringer for 2019 i læresteder og lærestedsnavn

Publisert 25. apr. 2019 11:00 - Sist endret 25. apr. 2019 11:40