Søker- og opptakstall 2020

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak for opptak til fagskoler, universitet og høgskoler.

Studier og opptakskrav

Pressemelding med statistikk over årets studietilbud gjennom Samordna opptak.

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Søkertall

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Rekordhøy søking til høyere utdanning i 2020

Les pressemeldingen om søkertallene fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Presentasjon av søkertallene for 2020 - fra Samordna opptak 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Fagskole

Faktanotat om søkertallene for 2020 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2020

 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - realkompetansesøkere
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - realkompetansesøkere
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - realkompetansesøkere
  Nettside | Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2020

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Nettside | Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Nettside | Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Nettside | Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Nettside | Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Høgskole og universitet

Faktanotat om søkertallene for 2020 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2020

 • Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2011 til 2020:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Nettside | Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Nettside | Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2020:

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Nettside | Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Nettside | Excel
 • Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder:
  Nettside | Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Nettside | Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Nettside | Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.
Se endringer for 2020 i læresteder og lærestedsnavn

Opptakstall for hovedopptaket

Statistikk på antall søkere- og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Fagskole

Les pressemeldingen om det første hovedopptaket til fagskoler gjennom Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Faktanotat om opptakstallene for 2020

Opptakstall per mai 2020

 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde og type:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på lærested:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på alle studier:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke og studiestedets fylke:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke og kjønn:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på studiestedets fylke
  Excel

Høgskole og universitet

Blir publisert 23. juli kl. 11.00.

Opptakstall for suppleringsopptaket

Poenggrenser og statistikk på antall søkere- og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Høgskole og universitet

Blir publisert 3. august kl. 12.00.

Sluttstatistikk

Sluttstatistikken viser det endelige resultatet av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistrering.

Fagskole

Foreløpig sluttstatistikk blir publisert 5. november kl. 14.00. Endelig sluttstatistikk blir publisert i juni 2021.

Høgskole og universitet

Foreløpig sluttstatistikk blir publisert 5. november kl. 14.00. Endelig sluttstatistikk blir publisert i juni 2021.

 

Publisert 24. apr. 2020 08:59 - Sist endret 28. mai 2020 11:00