Søker- og opptakstall 2021

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak for opptak til fagskoler, universitet og høgskoler.

Studier og opptakskrav

Pressemelding med statistikk over årets studietilbud gjennom Samordna opptak.

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Søkertall

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Nok et rekordår for søking til høyere utdanning i 2021

Les pressemeldingen om søkertallene fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Fagskole

Faktanotat om søkertallene for 2021 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2021

 • Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2020 til 2021
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - realkompetansesøkere
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - realkompetansesøkere
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - realkompetansesøkere
  Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2021

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Høgskole og universitet

Faktanotat om søkertallene for 2021 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2021

 • Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2012 til 2021:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2021:

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Excel
 • Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder:
  Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Opptakstall for hovedopptaket

Statistikk på antall søkere og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Fagskole

Les pressemeldingen om det første hovedopptaket til fagskoler gjennom Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Faktanotat om opptakstallene etter hovedopptaket 2021.

Opptakstall per mai 2020

 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde og type 2020-2021:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på lærested 2020-2021:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på alle studier 2020-2021:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke og studiestedets fylke:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke 2020-2021 - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på studiestedets fylke 2020-2021
  Excel

Høgskole og universitet

Blir publisert fredag 23. juli kl. 11.00

Opptakstall for suppleringsopptaket

Poenggrenser og statistikk på antall søkere- og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi. 

Høgskole og universitet

Blir publisert mandag 2. august kl. 12.00

Sluttstatistikk

Sluttstatistikken viser det endelige resultatet av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistrering.

Fagskole

Foreløpig sluttstatistikk blir publisert torsdag 4. november kl. 14.00. Endelig sluttstatistikk blir publisert i juni 2022. 

Høgskole og universitet

Foreløpig sluttstatistikk blir publisert torsdag 4. november kl. 14.00. Endelig sluttstatistikk blir publisert i mars 2022.

 

Publisert 8. feb. 2021 11:23 - Sist endret 27. mai 2021 11:00