Søker- og opptakstall 2021

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak for opptak til fagskoler, universitet og høgskoler.

Studier og opptakskrav

Pressemelding med statistikk over årets studietilbud gjennom Samordna opptak.

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Søkertall

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Nok et rekordår for søking til høyere utdanning i 2021

Les pressemeldingen om søkertallene fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Fagskole

Faktanotat om søkertallene for 2021 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2021

 • Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2020 til 2021
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - realkompetansesøkere
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - realkompetansesøkere
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - realkompetansesøkere
  Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2021

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Høgskole og universitet

Faktanotat om søkertallene for 2021 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2021

 • Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2012 til 2021:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
  Excel
 • Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
  Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2021:

 • Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
  Excel
 • Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
  Excel
 • Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder:
  Excel
 • Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
  Excel
 • Alle studier fordelt på utdanningstyper:
  Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Opptakstall for hovedopptaket

Statistikk på antall søkere og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Fagskole

Les pressemeldingen om det første hovedopptaket til fagskoler gjennom Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Faktanotat om opptakstallene etter hovedopptaket 2021.

Opptakstall per mai 2021

 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på utdanningsområde og type 2020-2021:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på lærested 2020-2021:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på alle studier 2020-2021:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke og studiestedets fylke:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på søkernes hjemstedsfylke 2020-2021 - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Opptakstall fordelt på studiestedets fylke 2020-2021
  Excel

Høgskole og universitet

Hovedopptaket til høyere utdanning 2021

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Presentasjon av hovedopptaket 2021 - fra Samordna opptak 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2021 ut tilbud om studieplass til 110 119 søkere. Dette er 2 120 flere søkere med tilbud enn i 2020, en økning på 2,0 %.

faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2021.
Se Samordna opptaks presentasjon av årets opptakstall fra pressekonferansen 23. juli.
Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om årets opptak.

Statistikk fra hovedopptaket - juli 2021

 • Antall søkere og tilbud fordelt på utdanningsområder:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på utdanningsområder og typer 2020-2021:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på lærested 2020-2021:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på alle studier 2020-2021:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på studier - med tilbud per studieplass:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fra hjemstedsfylke til studiestedsfylke:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på hjemstedsfylke 2020-2021 - med kjønnsfordeling:
  Excel
 • Antall søkere og tilbud fordelt på studiestedets fylke:
  Excel

Ofte etterspurte statistikker - juli 2021

 • Søking til de ulike fylkene, prosentvis endring:
  Excel
 • Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket, prosentvis endring:
  Excel
 • Søking til de ulike utdanningsområdene og typene, prosentvis endring:
  Excel
 • Søking til alle studier fordelt på kjønn:
  Excel

Poenggrenser - juli 2021

Nøkkeltall juli 2021 - diagram

Opptakstall for suppleringsopptaket

Tall etter suppleringsopptaket inkluderer også ett opptak til Ledige studieplasser.

I suppleringsopptaket er det sendt ut 12107 tilbud til 7456 ulike søkere.

3394 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2963 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet. Disse mister da det gamle tilbudet.

Hittil i år har nå 113 514 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 81,7 % av de 138 933 kvalifiserte søkerne, og er samme prosentandel kvalifiserte som etter suppleringsopptaket i fjor.

Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass er 16 532. Tilsvarende tall for i fjor var 17 023. 

Ledige studieplasser

Fra 20.juli var det mulig å søke på 302 studier med ledige studieplasser.

Det er til nå sendt 7398 tilbud til 2975 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 743 nye søkere som har søkt på ledige studieplasser, og som ikke søkte innen 15. april.

Høgskole og universitet

Statistikk fra suppleringsopptaket

Poenggrenser etter suppleringsopptaket

Sluttstatistikk

Sluttstatistikken viser det endelige resultatet av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistrering. Vi publiserer sluttstatistikker hver vår.

Fagskole

Sluttstatistikken for 2021 (pdf) viser resultat av opptaket med blant annet tilbud gitt og møttregistrering. Sluttstatistikken inkluderer også studier med oppstart i januar.  

Høgskole og universitet

Sluttstatistikken for 2021 (pdf) viser endelig resultat av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistrering. Sluttstatistikken inkluderer også studier med oppstart i januar.

 

Publisert 8. feb. 2021 11:23 - Sist endret 17. juni 2022 14:00