Søker- og opptakstall 2021

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak for opptak til fagskoler, universitet og høgskoler.

Studier og opptakskrav

Pressemelding med statistikk over årets studietilbud gjennom Samordna opptak.

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Søkertall

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Fagskole

Blir publisert fredag 23. april kl. 11.00

Høgskole og universitet

Blir publisert fredag 23. april kl. 11.00

Opptakstall for hovedopptaket

Statistikk på antall søkere og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Fagskole

Blir publisert torsdag 27. mai kl. 11.00

Høgskole og universitet

Blir publisert fredag 23. juli kl. 11.00

Opptakstall for suppleringsopptaket

Poenggrenser og statistikk på antall søkere- og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi. 

Høgskole og universitet

Blir publisert mandag 2. august kl. 12.00

Sluttstatistikk

Sluttstatistikken viser det endelige resultatet av opptaket med blant annet svar på tilbud og møttregistrering.

Fagskole

Foreløpig sluttstatistikk blir publisert torsdag 4. november kl. 14.00. Endelig sluttstatistikk blir publisert i juni 2022. 

Høgskole og universitet

Foreløpig sluttstatistikk blir publisert torsdag 4. november kl. 14.00. Endelig sluttstatistikk blir publisert i mars 2022.

 

Publisert 8. feb. 2021 11:23 - Sist endret 8. feb. 2021 11:23