Fagskole - Individuell vurdering

Viss du søker med realkompetanse eller med et annet grunnlag som ikke kan poengberegnes, får du en individuell vurdering. 

Ikon for fagskole

Hva er en individuell vurdering?

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men at søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader. 

Hvem får en individuell vurdering?

Søkere med dokumentasjon som ikke gir karakter eller tilleggspoeng blir vurdert individuelt. Det kan for eksempel være søkere med realkompetanse eller søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn.

Hvordan blir søknaden vurdert individuelt?

Fagskolen vurderer om du har dokumentert likeverdige kunnskaper og ferdigheter som søkere med poeng som konkurrerer om samme studieplass. Det er fagskolen som bestemmer hvilke kriterier som gjelder. Fagskolen vil legge vekt på dine reelle kvalifikasjoner for studier du søker. Norskkunnskapene dine vil også bli lagt vekt på.

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 13. jan. 2021 10:43