Fagskole - Karakterpoeng

Vi bruker det grunnlaget som kvalifiserer deg til fagskolestudiet for å regne ut karakterpoengene dine.

Ikon for fagskole

Slik regner vi karakterpoengene dine

Karakterpoeng regner vi ut av gjennomsnitt av alle eksamens- og standpunktkarakterer på dokumentene dine ganget med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5, har du 45 karakterpoeng.

Hvilke karakterer som skal regnes med i gjennomsnittet, avhenger av hva slags dokumentasjon du har levert for å kvalifisere deg for opptak til studier du har søkt på.

Publisert 20. nov. 2019 14:40 - Sist endret 17. jan. 2020 10:12