Fagskole - Karakterforbedringer

Hvis du har forbedret karakterer i fag som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget ditt, blir disse regnet med. 

Ikon for fagskole

Har du forbedret karakterene på dokumentasjonen som kvalifiserer deg for opptak?

Da blir tidligere karakterer i samme fag erstattet med de nye karakterene når vi regner ut karakterpoengene dine.

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 9. nov. 2020 08:12