Universitet og høgskole - Tilleggspoeng

I ordinær kvote kan du få inntil 2 poeng for enten folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller høyere utdanning. Du kan ikke få mer enn 2 tilleggspoeng til sammen.

Ikon for universitet og høgskole

Poeng for folkehøgskole

Du kan få 2 tilleggspoeng for folkehøgskole som er tatt fra og med skoleåret 1997/98. Folkehøgskolen må ha et skoleår på minst 33 uker, og du må ha hatt minst 90 % oppmøte. Det er kun norske folkehøgskoler og den Nordiska folkhögskolan i Kungälv som gir tilleggspoeng.

For å få tilleggspoengene, må du laste opp gyldig dokumentasjon.

Poeng for militærtjeneste

Du kan få 2 tilleggspoeng hvis du har fullført militærtjeneste i Norge. Fullført obligatorisk militærtjeneste i et av de nordiske landene kan også gi poeng.

Militærtjeneste fra land utenfor Norden gir ikke tilleggspoeng.

For at du skal få tilleggspoeng for militærtjeneste, må dimmedatoen din være senest 30. september det året du søker om opptak.

Du kan også få tilleggspoeng hvis du har:

  • fullført befalsskole, sersjantkurs eller FN-tjeneste
  • hatt seks måneders førstegangstjeneste med overføring til Heimevernet

Du må ha fullført hele tjenesten.

For å få tilleggspoengene, må du laste opp gyldig dokumentasjon.

Poeng for siviltjeneste

Du kan få 2 tilleggspoeng hvis du har fullført siviltjeneste.

For å få tilleggspoengene, må du laste opp gyldig dokumentasjon.

Poeng for fagskole

Du kan få inntil 2 tilleggspoeng for fagskole tatt etter 2005. Dersom du dokumenterer 60 fagskolepoeng / studiepoeng fra fagskole eller mer, vil du få 2 tilleggspoeng. Dersom du dokumenterer mellom 30-59 fagskolepoeng / studiepoeng for fagskole, vil du få 1 tilleggspoeng. 

Hvis du har vitnemål fra fagskole uten fagskolepoeng eller studiepoeng, vil du få 2 tilleggspoeng hvis studiet tilsvarer ett års fulltidsstudier, eller 1 tilleggspoeng hvis studiet tilsvarer et halvt års fulltidsstudier.

Fagskoleutdanningen som dekker kravet til generell studiekompetanse, gir ikke tilleggspoeng. Har du fagskoleutdanning utover dette, kan du få tilleggspoeng.

For å få tilleggspoengene, må du laste opp gyldig dokumentasjon.

Har du fagskole fra utlandet?

For at du skal få tilleggspoeng for fagskoleutdanning tatt i utlandet, må du dokumentere at fagskoleutdanningen din er godkjent av NOKUT.

I tillegg må du laste opp vitnemål fra fagskolen, eller karakterutskrifter dersom fagskoleutdanningen er avbrutt. Du må laste opp riktig dokumentasjon i søknaden innen fristen.

Poeng for høyere utdanning

Du kan få inntil 2 tilleggspoeng for høyere utdanning. Dersom du dokumenterer 60 studiepoeng (20 vekttall) eller mer, vil du få 2 tilleggspoeng. Dersom du dokumenterer mellom 30 og 59 studiepoeng (10-19 vekttall), vil du få 1 tilleggspoeng. 

Hvis du har høyere utdanning kan du se i søknaden om du har resultater som saksbehandler kan hente elektronisk. Har du bestått andre emner enn dem du kan se i søknaden, og vil ha dem med i behandlingen av søknaden, må du selv laste opp gyldig dokumentasjon.

Har du bestått fag på et godkjent utenlandsk universitet eller college?

Høyere utdanning fra utlandet kan i mange tilfeller gi tilleggspoeng og dekke spesielle opptakskrav. Du får ikke tilleggspoeng for høyere utdanning som er en del av kravet til generell studiekompetanse, men har du høyere utdanning utover dette, kan det gi tilleggspoeng hvis utdanningen er tatt ved en utdanningsinstitusjon som er godkjent av myndighetene i landet.

Du må laste opp riktig dokumentasjon i søknaden innen fristen. Vanligvis er karakterutskrifter tilstrekkelig, men for enkelte land kan det være spesielle krav til dokumentasjon av høyere utdanning. Dette kan for eksempel være krav om direktesendte official transcripts. 

Velg land og "hva du må laste opp?" for mer informasjon om krav til dokumentasjon.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 13. mai 2020 12:39