Canada, British Columbia - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Canada, British Columbia

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathematics kurs 11 og 12 (ikke Algebra)

Matematikk R1 og R2

Mathematics kurs 11 og 12 + Calculus ett av årene

Fysikk 1

Physics kurs 11

Fysikk 2

Physics kurs 12

Fysikk 1 og 2 Physics kurs 11 og 12

Kjemi 1

Chemistry kurs 11

Kjemi 2

Chemistry kurs 12

Kjemi 1 og 2 Chemistry kurs 11 og 12

Biologi 1

Biology kurs 11

Biologi 2

Biology kurs 12

Biologi 1 og 2 Biology kurs 11 og 12
Informasjonsteknologi 1

Information Technology kurs 11

Hvis du bare har ett realfag, må du ha (Natural) science i tillegg til kursene som er nevnt i tabellen. Det kan ikke være fra 9th grade.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har kurs 11 og 12 Algebra fra videregående skole med minst gjennomsnittskarakteren C/60 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har kurs 11 og 12 Algebra fra videregående skole med minst gjennomsnittskarakteren C/60 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du har matematikk kurs 11 og 12 + Calculus ett av årene med karakteren B/75 i Calculus.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

eller hvis du har engelsk på videregående skole i Canada.

Publisert 18. jan. 2013 10:29 - Sist endret 9. jan. 2021 18:58