Canada, Ontario - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Canada, Ontario.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1

Mathematics 3 credits fra 10.-12. klasse inkludert Calculus eller Finite Mathematics eller Calculus and Vectors 

Matematikk R1 og R2

Mathematics 4 credits fra 10.-12. klasse inkludert Calculus eller Finite Mathematics eller Calculus and Vectors 

Fysikk 1

Physics 2 credits* fra 10.-12. klasse

Fysikk 1 og 2

Physics 3 credits* fra 10.-12. klasse

Kjemi 1

Chemistry 2 credits* fra 10.-12. klasse

Kjemi 1 og 2

Chemistry 3 credits* fra 10.-12. klasse

Biologi 1

Biology 2 credits* fra 10.-12. klasse

Biologi 1 og 2

Biology 3 credits* fra 10.-12. klasse

*Hvis du bare har ett realfag, må du også ha Natural Science/Science på 10. trinn for å dekke kravet til Naturfag. 

Hvis du har tatt Vg1 i Norge, må vi vurdere individuelt om du har dekket kravet til noen av realfagene, og du må i så fall laste opp kompetansebevis fra Vg1.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 2 credits i obligatoriske kurs i Mathematics fra 10.-12. klasse med gjennomsnittskarakteren C/60 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du enten:

  • har minst 2 credits i obligatoriske kurs i Mathematics fra 10.-12. klasse med gjennomsnittskarakteren B/75 eller bedre eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din canadiske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan dekkes med canadisk videregående utdanning hvis du har minst 4 credits matematikk fra 10.-12. klasse inkl. Calculus eller Finite Mathematics eller Calculus and Vectors med karakteren B / 75 i Calculus eller Finite Mathematics eller Calculus and Vectors.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

eller hvis du har engelsk på videregående skole i Canada.

Publisert 18. jan. 2013 10:33 - Sist endret 9. apr. 2021 15:19