Nepal - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Noen studier har krav om realfag

Spesielle opptakskrav fra videregående skole

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Nepal.

Spesielle opptakskrav

Er dekket hvis du har

Matematikk R1 Til sammen minst 420 skoletimer Mathematics eller Business Mathematics i løpet av år XI og XII

Fysikk 1

Til sammen minst 280 skoletimer fysikk i år XI og XII
Kjemi 1 Til sammen minst 280 skoletimer kjemi i løpet av år XI og XII
Biologi 1 Til sammen minst 280 skoletimer kjemi i løpet av år XI og XII
Du dokumenterer dette med en offisiell timeoversikt fra skolen eller utdanningsmyndighetene i Nepal. Oversikten må vise hvor mange timer du hadde til sammen i løpet av år XI og XII (eller år 1 og 2, avhengig av hvilket utdanningsløp du har gått).

Denne tabellen tar utgangspunkt i at en skoletime varer i 40 minutter. Hvis du har hatt undervisningstimer som varer lengre (for eksempel 45 eller 60 minutter), må dette også stå på bekreftelsen.

Spesielle opptakskrav fra høyere utdanning

Du kan også dekke spesielle opptakskrav med fag fra høyere utdanning.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Karakteren 3 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med nepalsk videregående utdanning hvis du enten har:

  • har minst karakteren 43,9 i Mathematics eller Business Mathematics på "Academic Transcript" i skalaen 35-100, eller
  • minst karakteren 50 i Mathematics eller Business Mathematics på "Academic Transcript" i skalaen 33-100, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din nepalske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

kan dekkes med nepalsk videregående utdanning hvis du har:

  • har minst karakteren 55 i Mathematics eller Business Mathematics på "Academic Transcript" i skalaen 35-100, eller
  • har minst karakteren 67 i Mathematics eller Business Mathematics på "Academic Transcript" i skalaen 33-100, eller
  • dekker kravet til Matematikk R1 med din nepalske videregående utdanning. Da faller karakterkravet bort.

Karakteren 4 i Matematikk R2

kan ikke dekkes med nepalsk videregående utdanning.

Karakteren 3 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget norsk (393 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i norsk.

Karakteren 4 i fellesfaget engelsk (140 timer)

kan dekkes med en godkjent prøve eller test i engelsk.

Publisert 24. jan. 2013 14:53 - Sist endret 15. des. 2021 16:23