Tanzania - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Tanzania.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk fra Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk fra Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi fra Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi fra Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke  lærerutdanning må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng. I den individuelle vurderingen blir det vurdert om du dekker dette kravet.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:

 • matematikk fra Certificate of Secondary Education med karakteren B eller bedre eller
 • matematikk fra Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass, med karakteren E eller bedre

Hvis du har matematikk fra Certificate of Secondary Education med karakteren C, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har

 • matematikk fra Certificate of Secondary Education, med karakteren C eller bedre eller
 • matematikk fra Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass, med karakteren E eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:
  Fag, test eller eksamen Karakter
  Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
  Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
  Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
  1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
  1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
  Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha matematikk på Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass med karakteren C.

Sykepleierutdanninger

Fra og med 2019 vil alle sykepleierutdanninger ha spesielle opptakskrav. Du må dekke følgende krav: 

 • Karakteren 3 i matematikk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematikk fra Certificate of Secondary Education, med karakteren C eller bedre eller
 • matematikk fra Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass, med karakteren E eller bedre

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 450 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet

Hvis du skal søke journalistikk ved OSLOMET må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Alle delprøver bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox B2 på alle fire delprøver

Tabellen gjelder for årets opptak. Vi gjør oppmerksom på at omregningen av resultater på de ulike norsktestene kan bli endret til senere års opptak.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

  Fag, test eller eksamen Karakter
  Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
  Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

  Engelsk på Certificate of Secondary Education 

  C eller bedre

  Engelsk på Advanced Certificate of Secondary Education, Principal pass E eller bedre
  TOEFL 80
  IELTS 6,0

  Cambridge ESOL Examinations
  First certificate in English

  B eller bedre
  Cambridge ESOL Examinations
  Certificate in Advanced English
  C eller bedre
  Cambridge ESOL Examinations
  Certificate of Proficiency
  C eller bedre
  PTE Academic 59
  TELC

  Telc English B2 eller

  Telc English B2-C1 University 

  Alle telc certificates på C1

  MELAB 80

 

Publisert 24. jan. 2013 19:26 - Sist endret 30. jan. 2019 16:38