Tanzania - poengberegning

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Ikon for universitet og høgskole.
Informasjonen gjelder for opptak til universitet og høgskole.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Tanzania regnes om til en norsk karakter etter tabellen under.

Etter at du har regnet om alle karakterene på ditt Advanced Certificate of Secondary Education, til en norsk karakter, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene og ganger summen med 10. Dette er karakterpoengene dine.

Advanced Certificate of Secondary Education

Tanzania Norge

A

6,00

B

5,00

C

4,00

D

3,00

E

2,00

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for.

Du får ikke poeng for Kiswahili (Swahili) eller andre lokale språk tatt på videregående skole i Tanzania. Du får heller ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er dekket hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,5

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,5

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,0

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,0

Fremmedspråk nivå III

Fremmedspråk Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,0

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få:

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurranse-poengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normal tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tanzania betyr normal tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 24. jan. 2013 19:26 - Sist endret 24. nov. 2022 10:14