Tanzania - poengberegning

Hvordan blir søknaden din vurdert?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, blir søknaden din vurdert. Foreløpig er det ikke utarbeidet omregningstabell for Tanzania. Du som har utdanning fra Tanzania får derfor en individuell vurdering av søknaden din.

En individuell vurdering vil si at du ikke får en poengsum, men blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søkere.

I vurderingen blir det lagt vekt på de samme kriteriene som for søkere som blir poengberegnet. Dette er

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for Kiswahili (Swahili) eller andre lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,5

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,5

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,0

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,0

Fremmedspråk nivå III

Fremmedspråk Advanced Certificate of Secondary Education, principal pass

1,0

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normal tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tanzania betyr normal tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 24. jan. 2013 19:26 - Sist endret 27. feb. 2018 16:46