Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

Faget norsk ved Globalskolen Norsk Nettskole dekker ikke kravet til norsk.

B

Mangler du et år med universitetsutdanning eller 3 AP-exams for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • High school i USA: Kravet til engelsk er dekket med high school graduation diploma.

  • Amerikanske high schools i andre land: Kravet til engelsk er dekket når faget er tatt på high school.

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må sende inn riktig dokumentasjon.

 

Publisert 24. jan. 2013 16:49 - Sist endret 16. feb. 2018 16:26